GroenLinks vraagt wethouder naar voortgang schone-lucht-project en doet een suggestie

In de regio worden de wagenparken van de gemeentes geïnventariseerd met als uiteindelijk doel 'om de gemeentelijk wagenparken binnen enkele jaren geheel uit schone voertuigen te laten bestaan.' GroenLinks is heel benieuwd naar de stand van zaken in Vlaardingen. Ook lijkt het GroenLinks zinvol voor de inleving van betrokken ambtenaren en raadsleden als zij de virtuele fietsroute eens gaan maken; dit kan tot 6 juni in het Mobilion van RijksWaterstaat.

Vlaardingen, 3 mei 2006Betreft: schone luchtGeachte heer Van der Velden, beste Ben,Als wethouder van verkeer en milieu heb jij ongetwijfeld kennis genomen van het Stadsregiojournaal van afgelopen 2 mei betreffende 'de tweede fase stimulering schone voertuigen', (zie bijlage).In 2005 startte een regionaal project waarbij het wagenpark van elke regiogemeente geïnventariseerd wordt. In bijgaand artikel staat dat een aantal gemeenten al vergevorderd zijn en dat anderen aansporing en ondersteuning nodig hebben gehad. Kun je ons informeren om hoeveel voertuigen het eigenlijk gaat en of Vlaardingen zich herkent in de genoemde categorie aansporing nodig en ondersteuning gewenst?Anders gezegd schiet het al op met de schone voertuigen?In een eerdere vraag aan je voorganger deden wij de suggestie hier ook de Irrado en mogelijk het OV in te betrekken. Wij kregen toen het antwoord dat iedereen druk bezig was maar dat het niet eenvoudig is. Je snapt het, wij zijn nieuwsgierig naar de stand van zaken in Vlaardingen.Nu wij het toch over schone lucht hebben wijs ik je op een interessante expositie in Utrecht van de Fietsersbond. Tot en met 5 juni staat in de expositieruimte van Mobilion van Rijkswaterstaat een virtuele fietstocht van de Fietsersbond. Fietsend op een hometrainer, verbonden aan een groot scherm, ervaar je het verschil tussen een route met uiterst slechte fietsvoorzieningen en een rondje met goede fietsvoorzieningen. De maand mei staat bij Rijkswaterstaat in het teken van 'Horen, zien en fietsen bij Rijkswaterstaat'. Waar doet ons dit nu aan denken?In ieder geval lijkt een bezoek de moeite waard zeker gezien de brief van de fietsersbond afdeling Vlaardingen die wij als Gemeenteraad ontvangen hebben, (B1, gemeenteraad 27 april). Misschien is het een goed idee om een zinvol middagje uit met wat medewerkers van de afdeling verkeer en geïnteresseerde gemeenteraadsleden te organiseren. Misschien wil je ook onderzoeken of we de virtuele fietstocht in Vlaardingen kunnen opstellen. De griffie wil zeker wel ondersteunen bij zo’n activiteit.Ik ben benieuwd naar je reactie.Met vriendelijke groet,Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks. ------------------------------------------------------------------------------BIJLAGE