GroenLinks vraagt wethouder om behoud van platanen in de van der Werffstraat

In de raadsvergadering van donderdag 3 april zegt Jack Tsang dat elke ontwerper vóór hij gaat ontwerpen in de randvoorwaarden mee moet krijgen welke bomen gespaard moeten blijven. Hiervoor is een andere aanpak bij de gemeente nodig. Zo'n aanpak zou de wethouder kunnen bevorderen.

Jack Tsang - 3 april 2008

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

College,Bij de nieuwsbouw in de Van der Werffstaat is het plan bomen te kappen met een omvang van twee meter. Ik heb ze gisteren nagemeten. Bomen die op die plek een groeitijd hebben gehad van meer dan dertig jaar. Het lijkt erop dat bomen in Vlaardingen niet oud mogen worden. Voor ze echt volwassen zijn worden ze al weer gekapt. Deze platanen kunnen de 100 jaar nog met gemak halen.Verplaatsen of terugplanten zijn in dit geval onzinnige opties. Vervoeren naar de bomenbank zou niet kunnen. Rest: er kachelhoutjes van te maken of gewoon laten staan. ‘t Lijkt me ook voor de fijnstof-opname beter dat ze blijven staan. Ik neem aan dat ik de groenwaarde niet meer hoef uit te leggen.U kunt meekijken. Een foto heb ik al uitgedeeld. De jongens op de foto vertelden mij hoe belangrijk zij hun kastanjeboom vonden.

Foto's: Frederiek Verheijen en Jack Tsang

Natuurlijk gaat u mij straks vertellen dat er een rijtje platanen langs de school gespaard blijft. Gelukkig! Maar niet genoeg. De belangrijkste opmerking van GroenLinks is dat er bij het ontwerpen nog steeds niet uitgegaan wordt van een plattegrond waar de waardevolle bomen staan ingetekend om te behouden.Of de planvolgorde is nog steeds fout, óf er wordt geen dwingende boodschap afgegeven aan de ontwerpers. GroenLinks wil dat elke ontwerper vóór hij gaat ontwerpen in de randvoorwaarden meekrijgt welke bomen gespaard moeten blijven.Bomen kunnen alleen gekapt kunnen worden als er een zorgvuldige en transparante belangenafweging is gemaakt, zoals vastgelegd in de bomenverordening. Daarbij zal toch op zijn minst gekeken moeten worden of er creatieve oplossingen mogelijk zijn.Doe je dit niet moet er volgens de bomenverordening een gemotiveerde gedachtegang zijn om ze te kappen. In de Van de Werffstraat lijkt die afweging niet gemaakt te zijn, de Bomenstichting kent die afweging in elk geval niet. Kunnen die platanen blijven staan in de Van der Werffstraat? GroenLinks denkt van wel. Zeker als je het plangebied wat ruimer maakt kom je uit met het aantal woningen dat noodzakelijk en gewenst is. Laat ik duidelijk zijn: het ligt niet aan de afdeling groen, hun inventarisatie is okay. Nog sterker: wij denken dat zij al in het voortraject bomen aan het sparen zijn. Het gaat er veel meer om welke boodschap de ontwerpers mee krijgen. Bewoners zijn best redelijk, maar je moet wel kunnen uitleggen waarom je bomen gaat omhakken met een omvang van twee meter. Wij kunnen het niet.Wethouder, het gaat dus om meer dan deze vijf bomen! Wij willen nog steeds een echt andere aanpak! Kunt u naast het behoud van die vijf bomen vooral die andere aanpak bevorderen?"We overleggen toch met de Bomenstichting" zegt u ons straks in uw antwoord. Dat klopt, maar het gaat natuurlijk ook over wanneer en hoe! De feiten:In dit geval is er op 12 februari overleg geweest met de Bomenstichting. Op 20 maart werd informeel medegedeeld dat wijzigingen niet haalbaar waren en dat het plan al zo ver was dat er niet veel meer aan te doen was.Vandaag staan op de website van WaterwegWonen 48 woningen te koop de z.g. Werffhoven. (zie www.waterwegwonen.nl)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Spreektekst vragenhalfuurtje Raad 3 april 2008 - alleen uitgesproken tekst geldt.]

Wethouder, wij waarderen door de bank genomen uw tempo. In dit geval moeten we daar toch een vraagteken bij zetten.

Hoe zit dat nu wethouder? Het lijkt mij dat er iets niet helemaal goed zit zeker als u op 4 maart volgens de RIB het schetsplan 'Buitenruimte Van der Werffstraat' vrijgegeven hebt voor inspraak.Nóg een punt: niet iedereen weet dat misschien, maar het ontwerp van de Westwijk van Van Tijen is een fraai voorbeeld in de naoorlogse volkswoningbouw en beroemd in Nederland. Terecht kreeg Willem van Tijen in 1969 de staatsprijs voor beeldende kunst en architectuur. Wethouder, ik heb een nieuwsgierige vraag: heeft uw nieuw benoemde ambtenaar monumentenzorg gekeken naar het schetsontwerp? Voor u het weet gooit u het laatste restje van Van Tijen de prullenbak in. Ik geef het u maar even mee.Wij horen graag nog een keer een historisch stedenbouwkundige motivatie over dit project. Is het niet vanavond, dan toch wel op termijn.Tot slot laat ik u nog een plaatje zien over waar de collega’s van de SP en straks de CU/SGP het over zullen hebben. Het ‘trapveldje'.

Toen ik de foto’s maakte heb ik de jongens beloofd dat ik mijn best zal doen voor een alternatief. College, zulke jongens en meisjes kun je toch niet teleurstellen.