GroenLinks vraagt wethouder: "Op korte termijn meer helderheid over plaatsing UMTS-masten"

"Even wachten maar, tot er meer duidelijk is" was eerder het advies van de GGD, dat het vorige college nog opvolgde. Volgens GroenLinks is nu meer dan duidelijk dat het verstandig is om maatregelen te nemen.

meer info op website stopumts.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aan : de heer Hans Versluis, wethouder

Vlaardingen, 14 mei 2006

Betreft: UMTS masten

 Geachte heer Versluis, beste Hans,

In vervolg op de UMTS motie van de SP, aangenomen tijdens de raad van 9 en 10 november 2005, en de inspraak van mevrouw V. d. Bent 27 april 2006 in de Raadscommissie Stad, vragen wij ons af of er niet op korte termijn helderheid moet komen over de plaatsingen van UMTS masten.

Het is ons bekend dat onlangs een Utrechtse rechtbank een uitspraak heeft gedaan waarbij de gemeente Bunnik een bedrag van bijna 2.700 euro moest betalen aan een inwoner van Odijk die een schadeclaim had ingediend. Deze man kreeg in 2002 een hoogspanningsleiding vlak naast zijn huis. De rechtbank meent dat alleen al de discussie over de mogelijke schadelijkheid van hoogspanningsmasten afbreuk doet aan de waarde van het huis, ook al is een dergelijke schadelijkheid wetenschappelijk nog niet vastgesteld. De vergelijking met UMTS en GSM- masten ligt volgens de Vereniging Eigen Huis voor de hand. Uiteraard geldt een eventuele planschadeclaim alléén als schade niet te voorzien was voor de bewoners.

In het antwoord op artikel 36 vragen van de SP op 9 maart 2005 volgde het vorige college nog het advies van de GGD: "even wachten maar, tot er meer bekend is". Wij veronderstelden toen al, maar zeker nu, dat het verstandig is op korte termijn maatregelen te nemen. Een groot aantal gemeenten (44) zijn ons voorgegaan door voorlopig, in afwachting van wetenschappelijke duidelijkheid, geen plaatsing meer toe te staan. Of, als er geen juridische mogelijkheden zijn, de exploitanten duidelijk te maken dat de gemeente hier niet op zit te wachten.

Enig overleg met de Woningbouwcorporaties zou ook niet slecht zijn. In onze omgeving (Spijkenisse en Rotterdam) werken een aantal woningbouwcorporaties niet mee aan de plaatsing van UMTS masten.

Wij zijn benieuwd naar je reactie.

Met vriendelijke groet,

Jack Tsang Namens de fractie van GroenLinks.