GroenLinks vraagt wethouder Van der Velde over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De GroenLinks-fractie wil van de wethouder weten of de gemeente Vlaardingen bij het Inkoopbeleid wel genoeg aandacht besteed aan Duurzaamheid en aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen 11 oktober 2005,

Betreft: vragen inkoopReferentie: 140jt111005

 

Geachte wethouder Van der Velde, beste Ben,

Een aantal vragen over twee punten:1. De aanbesteding brandweerkazerne2. Inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 1. De aanbesteding brandweerkazerne

Voor de inkoop van alles en nog wat ben jij de verantwoordelijke wethouder. Ook voor de aanbesteding van de brandweerkazerne? Misschien ligt de verantwoordelijkheid bij een van je collega's. Wat mij betreft krijgen wij daar dan wel een antwoord op.

Op de website van de gemeente staat de aanbestedingsprocedure van de brandweerkazerne Vlaardingen.Het ziet er allemaal goed uit! We gaan een hoop besparen en de veiligheid neemt in Vlaardingen toe. Onze complimenten!

Mij gaat het nu over de aanbestedingsprocedure en jouw uitspraak dat het Vlaardingse bedrijfsleven niet hoeft te klagen als het gaat om de toekenning van opdrachten. Ik lees tot mijn verbazing op pagina 4 de vraag of de gemiddelde jaarlijkse omzet van het architectenbureau minimaal meer dan € 700.000,-- was? Hierbij dan ook het verzoek, mocht het antwoord "ja" zijn, om de omzet van 2002, 2003 en 2004 te vermelden. Kennelijk is dit een serieus selectiecriterium.Voorzover ik goed op de hoogte ben vallen de Vlaardingse architecten hiermede dan af. Dat kan, dat mag natuurlijk, maar wat mij betreft niet om deze reden.Nog even voor de duidelijkheid: het gaat om het geschikt maken van een bestaand bedrijfspand tot brandweerkazerne.Ik kan me voorstellen dat je in de voorwaarden stelt dat je verstand moet hebben van dergelijke projecten en dat je aantoonbare ervaring moet hebben met het creatief omgaan met herbestemming van bestaande gebouwen (afd. VI: aanvullende inlichtingen) maar dat je minimaal € 700.000,-- per jaar moet omzetten komt ons wat vreemd voor.Wij zijn benieuwd naar je antwoord.

 2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Tijdens de discussie over de perspectiefnota heb ik je gevraagd om bij de inkoop eens wat meer dan tot nog toe gebruik te maken van het gedachtegoed 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' (MVO). 'Duurzaamheid' is natuurlijk een voor de hand liggend aspect. Ik weet dat hier al heel wat aan wordt gedaan maar staat het nu al echt ruimschoots in de aanbestedingsvoorwaarden? De website van 'Novem > Duurzaam inkopen' informeert je volledig over de stand van zaken. Er zijn een hoop voorwaarden te stellen, viel mij op. Of het nu gaat om het bermbeleid of ICT hardware.Hetzelfde geld natuurlijk voor eerlijke handel met de derde wereld. Ik hoop dat ik nog steeds Max Havelaar koffie bij je drink in je wethouderskamer. Als het gaat om honger de wereld uit te bannen is 'eerlijke handel' intussen het item geworden. Ook 'kinderarbeid'; je weet het: een ingewikkeld thema. In het Dossier Kinderarbeid van NOVIB kun je de discussie erover lezen. Ik neem aan dat we wel eens werkkleding inkopen, hoe staat het daarmee? Moeten wij ons als fractie ongerust maken…? Ook ondernemers denken hierover na, blijkt als je de ondernemersdag bezoekt van de ICCO (de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking). Milieu en sociaal verantwoorde kledingproductie: 'Het is groen en het zou wel eens het nieuwe zwart kunnen worden' is de slogan voor de branchebrede bijeenkomst voor mode- en textielondernemers. Lees verder op www.hetisgroenenhet.nl.

Ik begrijp uiteraard dat aanbesteding veelal een collegebrede verantwoordelijkheid is. Je collega Cees Bot (wegen, groen etc.) besteedt ook nogal wat aan. Ook de wethouder van financiën Paul Scheffer als het gaat om het wegzetten van ons spaargeld of het lenen van de nodige Euro's. Gelukkig merkte ik dat onze burgemeester en wethouder Anny Attema een positieve aandacht hebben voor de duimenacties van een aantal scholen. Bij een persconferentie hoorde ik ze zeggen dat ze nog eens goed gingen kijken naar producten die niet door de beugel kunnen als het gaat om kinderarbeid. Het kan niet missen, je krijgt voluit de steun van je collega's!

Nu las ik in de nieuwsbrief 'Samenwerking Vlaardingen, Schiedam en Maassluis' dat de gemeentes al succesvol samenwerken. Op het inkoopterrein komt er een notitie met als leidraad drie doelstellingen: Samen sterk - Samen minder kwetsbaar - Efficiënter. Voor zover ik het begrijp zijn onze MVO-gedachten daar niet in opgenomen. Ik zou zeggen: "Daar valt nog wat te doen!" Wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomst. Mocht het een idee zijn: samen sterk en samen minder kwetsbaar kun je ook mondiaal of 'gericht op duurzaamheid' interpreteren. Een kans om uit te stijgen boven de positie van kille prijsvechter die onze markteconomie jouw wellicht dreigt op te dringen.

Tot zover de eigen inkooprol.

Het gaat echter verder. Als wethouder Sport, intussen geroemd door een ieder, heb je indirect te maken met bekende voorbeelden van kinderarbeid. Worden joggingschoenen nog steeds met kinderarbeid geproduceerd? Het gaat er natuurlijk niet om dat je als een soort centrale inkoper van sportartikelen gaat fungeren, wel kun je samen met de Vlaardingse sportwereld een beleid ontwikkelen voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van sportartikelen. Voor de sportclubs afzonderlijk is het bijna een ondoenlijke taak om verantwoord in te kopen. Een dergelijk beleid ligt in het verlengde van het beleid dat de gemeente als inkopende marktpartij  hanteert. Ik heb het dan over de rol van de gemeente als subsidieverstrekker. Subsidies verstrekken wordt immers steeds meer een vorm van inkopen. Ik ben er van overtuigd dat de meeste sportclubs en sportorganisaties maar al te graag "eerlijke sportartikelen" zouden willen gebruiken. Dat is niet alleen eerlijk tegenover de makers van die producten, maar heeft ook een geweldige informatieve waarde voor zowel jongeren als volwassenen waar het gaat om de brede betekenis van het begrip 'fair play'.

Nog een ander inkoopaspect.Al veel eerder vroeg ik je vroeg ik je eens te kijken naar de aanbestedingsvoorwaarden in het kader van de sociale aspecten. Simpel gezegd: een bedrijf dat zich als een kanjer inzet voor een bepaald sociaal item in de zorg, of voor een verbetering van de omgang met de zwakkeren in onze samenleving, heeft wat mij betreft een punt verdient. Ik realiseer me dat je dat natuurlijk niet kan en mag vertalen naar puur Vlaardingse items. Het gaat er ook niet over of een directeur in zijn vrije tijd in een bestuur zit. Ik bedoel de inzet die sommige bedrijven plegen als het gaat om de kwetsbaren in onze samenleving; dat kan in Vlaardingen zijn, maar ook in Appelscha. Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden!

Het lijkt me allemaal niet gemakkelijk, dat maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. Maar ja, Duurzaamheid en Kinderarbeid is ook niet niks.

Ik hoor nog van je,

 Namens de fractie van GroenLinks Jack Tsang.