GroenLinks-vragen over sluipverkeer, fietsers en vogels

Om het sluipverkeer door Midden-Delfland tegen te gaan staat er sinds kort een spits-doseerinstallatie op de Holyweg... maar die gaat pas in werking als er een fietspad is aangelegd... en dit kan pas als het vogelbroedseizoen is afgelopen.... GroenLinks spreekt de wethouder aan op de onduidelijke planning!

Vlaardingen, 26 mei 2006Betreft: fietsverkeer en de spitsdoseerinstallatieGeachte heer Van der Velde, beste Ben,Om de overlast van het sluipverkeer in het Midden-Delflandgebied te beperken is er tot onze vreugde een spitsdoseerinstallatie geplaatst op de diverse toegangswegen, zo ook op Vlaardings grondgebied aan de Holyweg. Nu hebben we begrepen dat de inwerkingtreding helaas niet per 1 juni door kan gaan omdat er nog geen fietspad is aangelegd. Zodra de installatie in werking wordt gesteld is de weg verboden voor fietsers. We zijn blij dat u zich aan de afspraak houdt vooral ook te letten op de zorg voor fietsers. Dat daardoor de spitsdoseerinstallatie nog niet in werking kan treden betreuren wij en we kunnen ons indenken dat de andere gemeenten waarmee u afspraken heeft gemaakt over de inwerkingtreding van de installatie het u kwalijk zullen nemen.Reeds geruime tijd wordt er door meerdere partijen in de raad gewezen op het ontbreken van een fietsgelegenheid bij installatie van de spitsdoseersysteem aan de Holyweg. We willen uiteraard dat die installatie zo snel mogelijk in werking wordt gezet, maar nooit ten koste van de fietsers.Na het broedseizoen (15 juli) kunt u direct aan de slag met de aanleg van het fietspad. Graag horen wij van u wanneer u denkt dat het fietspad klaar is en de doseerinstallatie in werking gezet kan worden.U begrijpt dat we niet voor nog meer verrassingen willen komen te staan en willen graag een duidelijke planning zien.Namens de fractie van GroenLinks,Corrie Kortleven