GroenLinks in vragenhalfuurtje: "Mensen nog steeds in de kou!" en "Geruchten over sloop"

Tijdens het vragenhalfuurtje in de raad van 2 februari jl. vroeg Jack Tsang, GroenLinks, over de voortgang van de gesprekken met Eneco. GroenLinks collega Corrie Kortleven vroeg wethouder Bot naar geruchten omtrent de woningen van Flores Montal.

Mensen in de kouJack Tsang wil weten of er positief resultaat is te verwachten van de gesprekken die wethouder Attema voert met Eneco. Vlaardingers worden nog steeds afgesloten van gas, water en licht en letterlijk en figuurlijk in de kou gezet.Het college antwoordt bij monde van wethouder Anny Attema. De wethouder spreekt haar ongenoegen uit over het feit dat de afsluitingen nog steeds plaatsvinden zonder dat de Sociale Dienst en de medewerkers van de Gemeentelijke Kredietbank adequaat kunnen bemiddelen. Eerst wordt er afgesloten en als de betaling via de schuldhulpverlening geregeld is wordt er weer, met nieuwe aansluitkosten, aangesloten. Deze kosten van aan- en afsluiten vergroten in belangrijke mate de problematiek.De wethouder stelt de raad voor afzonderlijk contact op te nemen met de fractiecollega’s in de Tweede Kamer om landelijk actie te ondernemen.Op dit punt dient van overheidswege het nodige wettelijk geregeld te worden. Door de privatisering van alle Energiebedrijven kunnen gemeenten in deze voorkomende situaties niet veel doen. Wel heeft de wethouder Eneco aangesproken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze.Jack Tsang zal met de wethouder terzake regelmatig contact houden. De wethouder zal Jack Tsang en de raadsleden die hier prijs opstellen het Rotterdamse convenant toezenden (indien dit convenant openbaar is).GeruchtenGroenLinks raadslid Corrie Kortleven wil duidelijkheid van wethouder Cees Bot over de Flores Montalwoningen. Zij vraagt of de geruchten kloppen dat er een overleg tussen Waterwegwonen en gemeente is geweest waar een besluit over slopen is genomen. Wethouder Cees Bot is bekend met de geruchten, maar heeft geen sloopvergunning afgegeven. Op korte termijn verwacht de wethouder duidelijkheid over eventuele sloop/renovatie van de Flores Montalwoningen. De wethouder wijst erop dat zolang de gemeente geen sloopvergunning heeft afgegeven, er niet gesloopt kan worden. De wethouder zal de raad, zodra er iets bekend is, z.s.m. informeren.