GroenLinks: Wethouder, vergeet de Week-van-de-Vooruitgang niet!

Voorstel om de eerste maatregelen nu al op de rails te zetten.

De 'Week van de Vooruitgang - naar een duurzame mobiliteit' wordt ook dit jaar in september gehouden. In heel Nederland worden zeer diverse activiteiten georganiseerd op allerlei mobiliteitsgebied. Ook Vlaardingen doet mee.

externe links »] 

-------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 10 juli 2006

Betreft: Voorstel i.v.m. de 'Week van de Vooruitgang'.

 Geachte heer Van der Velde, beste Ben,

Bij deze een voorstel naar aanleiding van het verzoek van Milieudefensie (GRIF/2006/36647) om als gemeente in de 'Week van de Vooruitgang 2006' activiteiten te ondernemen die duurzame mobiliteit stimuleren. Zoals je weet heeft de raad - op mijn voorstel - op 15 juni jl. besloten de behandeling van de brief in handen te stellen van B&W i.o.m. een raadscommissie.

Dat is kort dag! De betreffende week valt op 16 t/m 22 september, terwijl de eerstvolgende raadscommissie pas na het zomerreces op 7 september is. Weinig tijd dus om het besluit activiteiten te organiseren te kunnen uitwerken!

Mijn suggestie is dan ook om nu reeds de brief af te handelen en de nodige activiteiten en maatregelen op de rails te zetten. Hiertoe kun je de raadsleden uitnodigen input te leveren, in de vorm van ideeën en suggesties voor deze week. Het uiteindelijke plan kan m.i. ter kennisgeving aan de raadsleden worden toegestuurd.

Ter stimulans en inspiratie zou je de bijgevoegde bijlagen kunnen meesturen.

Uiteraard hoop ik op een positieve reactie.

Namens de fractie van GroenLinks, Corrie Kortleven.

Bijgesloten: [externe links]- Brochure Week van de Vooruitgang (PDF); - VNG-Nieuwsbrief over deze week (Word); - Een overzicht van de diverse gemeentelijke activiteiten in 2005 (Word).