GroenLinks wil behoudt duurzaamheidscentrum

GroenLinks dient tijdens de behandeling van de begroting 2015 een motie in om het duurzaamheidscentrum te behouden en meer samenwerking te zoeken.

____________________________________________________________________________

MOTIE

 
De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 28 oktober en 5 en 6 november 2014, behandelend het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2015 en kennisname van de meerjarenbegroting 2016-2018,

constaterende dat:

In de meerjarenbegroting 2015-2018 gesteld wordt dat het uitvoeren van educatieve activiteiten niet tot de kerntaken van de gemeente behoort. Voorgesteld wordt de activiteiten van het Duurzaamheidscentrum NME per 1 januari 2015 te beëindigen.

Dit in flagrante tegenspraak is met de in de begroting genoemde ambities die het college op het gebied van duurzaamheid heeft. Citaat: "Er dient een positieve tendens merkbaar te zijn dat gemeente, burgers, bedrijven en instellingen in hun beslissingen en activiteiten duurzaam handelen" einde citaat.

Dat door het afstoten van educatieve activiteiten van het Duurzaamheidscentrum NME een volstrekt verkeerd signaal wordt afgegeven.

Natuur- en milieu educatie in het basisonderwijs essentieel is om de bewustwording van de noodzaak tot duurzaam handelen over te brengen en er voor te zorgen dat ook toekomstige generaties een duurzame stad houden.

 
Verzoek het college:

  • In overleg met schoolbesturen, natuur-en milieuorganisaties, federatie Broekpolder, de stichting Stadslandbouw Ruytenburch en eventueel andere gemeenten in de regio te bezien op welke wijze de inhoudelijke taken van het Duurzaamheidscentrum NME doorgang kunnen vinden.
  • Hierover voor de voorjaarsnota 2015 te rapporteren.
  • In afwachting de hiervoor benodigde investering van € 170.000,-- in 2015 te schrappen en de kosten van € 150.000,-- voor 2015 in de begroting op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks Vlaardingen
K. Borsboom
L. van Kalken