In de eerstkomende Commissie Stad stelt GroenLinks de criteria voor het al dan niet plaatsen van oversteekvoorzieningen aan de orde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verzoek aan de griffie om in de commissie Stad de criteria die ten grondslag liggen aan het plaatsen van oversteekvoorzieningen aan de orde te stellen. Waar wel, waar niet?  Waar een eenvoudige zebra, waar een knipperlichten, waar extra waarschuwingsborden etc.?

Argument
Op 19 juli 2005 ontvingen wij van de Huurdersvereniging Abel Tasman een brief over een oversteekplaats. Daarin werd verzocht de bestaande voorziening te verplaatsen.

Wij menen dat de Huurdersvereniging zich terecht ongerust maakt over het steeds drukker wordend verkeersaanbod.
In dit kader is het ook opgevallen dat op de rotonde Burgemeester Pruissingel/Maassluisedijk een uitzonderlijke situatie is ontstaan (fietsers geen voorrang en een zebrapad opgeheven).
Ongetwijfeld zijn daar goede reden voor.
Tegelijkertijd menen wij dat in die voor voetgangers en fietsers extra onveilige situatie compenserende maatregelen wenselijk zijn. Bij voorbeeld extra waarschuwingsborden.

Als GroenLinks Vlaardingen menen wij dat wenselijk is voetgangers en fietsers als meest kwetsbare verkeersdeelnemers voorrang te geven waar nodig en dat bovendien in de criteria oversteekplaatsen extra rekening gehouden moet worden met rolstoelgebruikers en kinderen.

Bij het vaststellen van de criteria zullen omgevingsfactoren als het relatief hoge aantal ouderen per locatie en de aanwezigheid van scholen meegenomen moeten worden. 

In dit kader zijn wij ook nog in afwachting van het door u toegezegde notitie verkeersremmende maatregelen waar chicanes, drempels, bulten, straatvernauwingen en 30km-gebieden aan de orde komen.

Wij zijn benieuwd naar de reactie, het lijkt ons de moeite waard die reactie in de commissie bespreekbaar te maken.

 
Namens de fractie van GroenLinks,
Corrie Kortleven
.