GroenLinks ziet kans: bio-medische bedrijven naar Vlaardingen!

De economische adviesraad noemde het "een geweldig knelpunt" dat men in Rotterdam geen geschikte terreinen kan vinden voor deze bedrijven. De suggestie van Jack Tsang aan het college is om Vlaardingen bij deze raad aan te bevelen als vestigingsplaats.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlaardingen, 5 maart 2008Betreft: Biomedische bedrijven naar Vlaardingen, de heer Blankert bellen

Aan de heren Versluijs en Van der Zwan

 Geachte heren Versluijs en Van der Zwan, beste Hans en Peter,Wij lazen in het Ad/RD van 4 maart 2008 dat de gemeente Rotterdam moeite heeft om geschikte bedrijfsterreinen te vinden voor biomedische bedrijven. Een “geweldig knelpunt” noemt de economische adviesraad EDBR (Economic Development Board Rotterdam) het.Wij dachten “Morgen bellen met de heer Hans Blankert de voorzitter van de EDBR”, dit is een kans! Het medisch investeringsfonds - een fonds van de Erasmus MC, Rabobank Rotterdam en de gemeente Rotterdam, gaat investeren in jonge en biomedische bedrijven binnen de regio Rotterdam. Het fonds had in 2007 een startkapitaal van 11 miljoen euro. Op termijn gaat dat bedrag groeien naar twintig miljoen euro. Jonge bedrijven, die zeker in de aanloopfasen een hoog risico vertegenwoordigen, kunnen rekenen op de benodigde startfinanciering en ondersteuning vanuit het fonds.De ontwikkeling van de Rivierzone, de aanwezigheid van het Unilever Research laboratorium (synergie op de personeelsmarkt), een goede light rail/metroverbinding met het Erasmus MC, en de beschikbaarheid van ruimte op een van de te (her)ontwikkelen bedrijfsterreinen in Vlaardingen, moeten toch een aantrekkelijk gegeven zijn. Voor Vlaardingen een kans om innovatieve ondernemingen die nieuwe medicijnen of medische apparaten ontwikkelen naar Vlaardingen te halen.In het artikel staat dat het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) onderzoekt of er aan de Coolhaven (Rotterdam) plek is. Zo’n plek komt pas in 2011 beschikbaar. Laat nu de OBR ook nog terrein in de Vlaardingse Rivierzone hebben. Een ‘extra’:daar is de mogelijkheid voor vervoer over water. Klopt het dat het OBR terrein redelijk snel beschikbaar is? Wellicht ten overvloede maar de woningbouwplannen en groene Broekpolder maken het woonklimaat aantrekkelijk. Het wordt gemakkelijker om medewerkers naar Vlaardingen te krijgen. Voor dit soort bedrijven een belangrijk punt in de strijd om goed en hoog opgeleid personeel.Wij horen graag van jullie of er kans is. Met vriendelijke groet,Jack Tsang en Kees Borsboom,namens de fractie van GroenLinks.Ps. Wij sturen deze brief ook cc naar Tjerk Bruinsma, er zit ook iets netwerk-regio-achtigs aan!