Foto: Marufish (Flickr)

GroenLinks: Zonnepanelen niet bestraffen met hogere WOZ-waarde huis

Inwoners die de moeite nemen om zonnepanelen op hun woning aan te leggen, moeten niet worden geconfronteerd met een verhoging van de WOZ-waarde van hun woning. Dat stelt GroenLinks-fractievoorzitter Lianne van Kalken in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Door een recentelijke uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden zonnepanelen als onroerend goed beschouwd, waardoor de WOZ-waarde verhoogd wordt. Volgens fractievoorzitter Lianne van Kalken leveren huiseigenaren door hun investering met zonnepanelen een bijdrage aan de klimaatdoelen van de stad. Het effect van deze waardestijging is een rem op het nemen van initiatieven van eigenaren. Lianne: “Het kan toch niet zo zijn dat inwoners die een investering doen en daarmee helpen de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen extra worden belast via de lokale belastingen. En dat uitstel van duurzaamheidsmaatregelen dus beloond wordt met lagere lasten?” De fractie van GroenLinks roept het college daarom op zonnepanelen bij de waardebepaling buiten schot te laten.

_____________________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 12 september 2018

Betreft: Zonnepanelen verhogen WOZ waarde

 
Geacht College,

Begin september heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat gemeenten zonnepanelen mogen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. Volgens GroenLinks draagt het verduurzamen van woningen bij aan het halen van de landelijke en lokaal gestelde klimaatdoelen voor de komende decennia. Het is daarom van belang dat mensen gestimuleerd worden zonnepanelen te plaatsen. Als door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde stijgt, treft dat mensen in de portemonnee omdat ze dan meer ozb, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait moeten betalen.

Naar aanleiding hiervan heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat zonnepanelen onroerend goed zijn en daarom mee mogen wegen bij de hoogte van de WOZ-waarde? Zie: (https://www.uitspraken.nl/uitspraak/gerechtshof-arnhemleeuwarden/bestuursrecht/belastingrecht/hoger-beroep/ecli-nl-gharl-2018-3558)
  2. Hoe wordt op dit moment omgegaan met de aanwezigheid van zonnepanelen bij de WOZ-taxatie in Vlaardingen, zijn deze waarde verhogend?
  3. Geldt dit ook voor andere duurzaamheidsinvesteringen zoals het hebben van een aardwarmte-pomp?
  4. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat investeringen in duurzaamheid niet beboet moeten worden met een hogere lokale belastingaanslag?
  5. Is het college voornemens om deze wijze van WOZ-waardebepaling in Vlaardingen door te voeren?
  6. Is er berekend wat dit financieel betekent voor een gemiddeld huishouden en kunt u dat bekendmaken?

 
Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,
Lianne van Kalken.