GroenLinks Zuid-Holland: kappen met slopen sociale huur; maak woningen energiezuinig! - dec. 2016

GroenLinks Zuid-Holland: kappen met slopen sociale huur; maak woningen energiezuinig!

De Rotterdamse woonvisie heeft niet alleen gevolgen voor Rotterdammers die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. De gevolgen zullen in de gehele regio voelbaar zijn. Fractie en bestuur van GroenLinks Zuid-Holland en lokale afdelingen vinden de sloop van 20.000 sociale huurwoningen in de stad onverantwoord. In plaats daarvan pleit GroenLinks voor het energiezuinig maken van deze woningen.

De provinciale fractie van GroenLinks wijst in een brief op de gevolgen van de Rotterdamse woonvisie voor de omliggende gemeenten. Wethouder Schneider van Leefbaar Rotterdam vindt namelijk dat mensen die niet meer in Rotterdam terecht kunnen, hun heil moeten zoeken in de regio en wijst hierbij op de rol van de provincie. De lokale woonvisies van die gemeenten zijn echter niet afgestemd op de regionale woonvisie. Bovendien heeft de provincie niet de middelen om hierin de regie te nemen. De provincie kan geen consequenties verbinden aan het niet voldoen aan de regionale woonvisie.

Regiogemeenten focussen in hun woningbouwbeleid ook op het hogere segment. Dit staat echter haaks op de groeiende behoefte aan sociale huurwoningen: daarvoor blijven de wachtlijsten oplopen. GroenLinks wijst op mensen met een uitkering, ZZP’ers met wisselende inkomsten, ouderen, éénpersoonshuishoudens en mensen met flexcontracten die niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Deze groep groeit tot 2030 met 188.000 huishoudens, terwijl het aanbod aan sociale huurwoningen met 73.000 woningen afneemt.

Daar komt nog bij dat volgens het Nibud de stijgende woonlasten de grootste uitgavenpost is voor huishoudens en steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen.

De wens duurdere woningen te bouwen om kapitaalkrachtige mensen aan de stad te binden, hoeft niet strijdig te zijn met de wens van minder kapitaalkrachtigen om in diezelfde steden te wonen. Er is plek voor iedereen en dit verrijkt het sociale weefsel van een stad alleen maar. GroenLinks vindt het onaanvaardbaar de sociale huurvoorraad rigoureus te verminderen. Beter zou zijn te kappen met slopen en in te zetten op het energiezuinig maken van deze woningen.

Voordelen daarvan zijn dat bewoners hun wijk niet uit hoeven, de woningen deel blijven uitmaken van het bestand sociale huurwoningen en de energiekosten omlaag gaan, waardoor de uitgaven aan energiekosten verlaagd worden. Bijkomende voordelen zijn dat de sociale cohesie van buurten en wijken behouden blijft en de woningen toekomstbestendig zijn.