De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) heeft alle gemeentes opgeroepen op 10 september een wit spandoek op het stadhuis te hangen met de tekst: Armoede de wereld uit/de gemeente steunt de VN-millenniumdoelen. Vlaardingen doet toch zeker mee?!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aan: College van B&W

Datum: Vlaardingen, 16 augustus 2005
Betreft: VNG brief: armoede de wereld uit
Referentie: 135jt160805
Van: fractie GroenLinks, Jack Tsang

 
Geacht college,

Wij waren benieuwd of u de oproep van de VNG om op 10 september op het stadhuis een wit spandoek op te hangen, met de tekst: Armoede de wereld uit/de gemeente steunt de VN-millenniumdoelen, gaat uitvoeren.
Wij gaan er eerlijk gezegd wel van uit.
Om te voorkomen dat Wethouder Ben van der Velde op het laatste moment nog moet gaan zitten schilderen wijzen wij u erop dat in een ordentelijk land als Nederland de betreffende spandoek gewoon te bestellen is bij het Centraal Inkoop Bureau VNG. Dat moet dan wel voor 26 augustus.
Wellicht ten overvloede maar toch…

 
Met vriendelijke groet,

Jack Tsang
Namens de fractie van GroenLinks