Voor veel Nederlanders geldt: ze kennen van alles de prijs maar van weinig de waarde. Zo bezien is Vredeswerk duur. Maar wat is de vrede ons werkelijk waard?

Wat is duur?
Door bezuinigingen gedreven, zag landelijk PAX voor Vrede zich genoodzaakt minder betaalde menskracht in te zetten voor de Campagne tegen Kernwapens. Dat gaat ten koste van de campagne . Terwijl deze campagne afgelopen jaren één van de speerpunten was van de Vredesweek. Vredeswerk is duur. Wat is ons het waard? Een aantal mensen heeft zich die vraag gesteld en heeft zich als antwoord daarop bereid verklaard om ieder duizend euro bij te dragen.

Steentje bijdragen
Het is niet iedereen gegeven zo’n bedrag te doneren, en bovendien is dan de vraag: is het genoeg? Er is nog een Nederlands gezegde: vele kleintjes maken een grote. Iedereen kan zijn steentje bijdragen: letterlijk. Honderd steentjes van een tientje maken ook duizend euro.

Voor die prijs van een tientje kan je dus een steentje kopen met je naam erop.
Kom je naar de Hiroshima-herdenking in Het Rosarium op 6 augustus, dan kan je er nog een eigen boodschap op kwijt. Van alle steentjes maken we ter plekke een mooi symbool van Vrede: de kraanvogel.

Doe mee en win een zeefdruk van Len
Doe dus mee: draag je steentje bij om de Campagne tegen de kernwapens voort te zetten.
Len Munnik heeft een zeefdruk gemaakt speciaal voor deze actie. Die door hem gesigneerde zeefdruk wordt verloot onder de kopers van de steentjes.
Daarbij is het motto: meedoen is belangrijker dan winnen. Iemand die tien steentjes koopt maakt evenveel kans als de koper van een enkel steentje.

Zeefdruk Len Munnik

Help mee een kernwapenvrije wereld mogelijk te maken!
Een bedrag van € 10,- (of meer) voor een steentje kun je overmaken naar rekening:
NL93RABO0373739478 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
o.v.v. ‘bijdrage steentje voor vrede’.

Vermeld je naam en adres bij storting van je bijdrage.