Herdenkingsbijeenkomst Palestijnse Dag van het Land - 3 april 2016 Vlaardingen
Op het beeld - foto uit Stad van Vrede Bethlehem staat "De dag van het Land". Vertaling van de tekst rechts vindt u onder aan deze pagina.

Herdenkingsbijeenkomst Palestijnse Dag van het Land

Zondag 3 april organiseert de Palestijnse Gemeenschap in Nederland een bijeenkomst ter herdenking van de Dag van het Land in het Geuzencollege in Vlaardingen. Organisator Ibrahim Al Baz wil in het bijzonder ‘gewone Vlaardingers en Schiedammers’ informeren over de situatie en de zorgen van 'gewone Palestijnen' in onze steden en nodigt hen daarom bij deze van harte uit de bijeenkomst bij te wonen.

In 1976 werden op 30 maart bij een vreedzame demonstratie in Israël van Palestijnen tegen de landonteigeningen zes demonstranten doodgeschoten. Sindsdien herdenken en vieren Palestijnen overal ter wereld omstreeks 30 maart de Dag van Het Land. Zij staan stil bij de voortdurende landroof, zowel binnen de grenzen van 1948 als in de bezette gebieden van 1967. De Dag van het Land staat voor verzet van de Palestijnen tegen het onteigenen van hun grond.

De dag wordt georganiseerd door de Palestijnse gemeenschap in Nederland, samen met het Al Awda-netwerk, de Palestijnse Vrouwen Unie en anderen. Naast sprekers als de Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra, Marjolijn Wijninckx van vredesbeweging Pax en Raja Deeb, een Palestijns vluchteling uit Damascus, is er ook veel muziek, zang en dans en hapjes.

Ieder is van harte welkom vanaf kwart voor drie in het Geuzencollege in Vlaardingen, Geuzenplein 1 - recht tegenover Station Vlaardingen-West.

Vertaling van de tekst rechts op het beeld bovenaan de pagina:
Sinds we geschapen zijn is dit land van ons
Ze kent ons en we kennen haar
Ze begrijpt ons en wij begrijpen haar
Ze verwerpt alle invallers en bezetters
Ze is vrij
En kent haar vrije mensen
Zij is van ons en wij zijn van haar.