Het college wordt opgepord naar een meer duurzaam beleid

GroenLinks samen met gelukkig ook enkele andere fracties blijven zich inzetten voor een versnelling van het duurzaamheidsbeleid van dit college. Enkele partijen kwamen met een amendement op het Actieplan Wonen en een motie voor een experiment ‘City Deal Woningabonnement – energiebesparing door de markt’. Energieneutraal bouwen en nul op de (gas)meter zijn de uitgangspunten.

_____________________________________________________________________________

Raadsvergadering van 30 maart 2017

Op de agenda van de raadsvergadering van 30 maart stond o.a. het agendapunt Actualisering van het Actieplan Wonen.

Er zijn de laatste jaren ondanks de crisis behoorlijk wat nieuwe woningen gebouwd. De vaak langdurige bouwprocessen vooraf vergen veel inzet en mankracht. Maar Vlaardingen ligt wat betreft het aantal nieuwbouwwoningen op schema.

Alleen het onderwerp duurzaamheid komt er bekaaid af. Het was niet alleen het laatste onderwerp van de actualisatie, maar ook de gebruikte formuleringen lieten veel ruimte aan bouwers en ontwikkelaars om minder ver dan gewenst te gaan. Daarbij had het college eerst nog het jaar 2018 als datum voor het energieneutraal bouwen van woningen, inmiddels blijkt dit al opgeschoven naar het landelijk gehanteerde jaartal 2020.
Twee jaar uitstel dus!

Amendement Actualisatie Actieplan Wonen Nieuwbouw
GroenLinks en de fracties van D66 en ONS Vlaardingen vonden het allemaal wat matig.
Genoemde partijen hadden tekstuele wijzigingen voorgesteld om vanaf heden energieneutraal en 'nul op de (gas)meter' te bouwen. De wethouder Hans Versluis vond het wat te scherp aangezet, hij wilde uiteraard wel zijn uiterste best doen, maar als de ontwikkelaars (nog) niet wilden dan zou het dus niet doorgaan. Hij wilde zich wel inzetten voor meer duurzaamheid, maar niet terugkomen naar de raad om uit te leggen waarom een ontwikkelaar niet wilde meewerken.
De wethouder wilde wel in het najaar met een aanvulling komen op het Actieplan Wonen met daarin een opsomming van de projecten en de ‘gescoorde’ duurzaamheid.
Na enkele kleine wijzigingen in de tekst werd het amendement door de gehele raad aangenomen.

Motie City Deal Woningabonnement
Een andere motie, opgesteld door D66 en mede ingediend door GroenLinks, ONS Vlaardingen en VV2000/ Leefbaar Vlaardingen betrof het City Deal Woningabonnement.
Dit houdt in dat elke individuele woningbezitter kan meedoen aan verduurzaming van de eigen woning. De organisatie en financiering wordt mogelijk gemaakt en de woningeigenaar betaalt via de maandelijkse besparing de investering terug.
Het verzoek was om kleinschalig te experimenteren en voor 1 oktober 2017 de raad een terugkoppeling te geven.
Ook deze motie werd met een zeer ruime meerderheid aangenomen. 

Ondanks misschien wel alle goede bedoelingen van dit college, straalt hun beleid in deze nog steeds geen daadkracht en ambitie uit. De inzichten en veranderingen in energieneutraal bouwen en 'nul op de (gas)meter' gaan razendsnel. Het is goed dat enkele partijen in de raad het college daarop blijft bevragen en controleren.

De fractie van GroenLinks staat op het standpunt dat alle nieuw te bouwen projecten vanaf heden aan deze duurzaamheidscriteria moeten voldoen. De technische aanpassingen vergen misschien enige maanden extra, maar wegen ruimschoots op tegen de voordelen in de komen 40/50 jaar. Woningen die aan genoemde criteria voldoen behouden zeker in de toekomst hun waarde en worden gemakkelijker verkocht dan woningen die een D of E energielabel hebben.

Ook de extra investeringskosten worden in een periode van 10 jaar financieel terugverdiend. Bijkomend, maar zeker niet onbelangrijk, zijn de te nemen maatregelen goed voor het milieu en bevordert het tevens ook de werkgelegenheid.
Willen we nog meer voordelen hebben?
 

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken