Historische Vereniging doet oproep aan Raad voor behoud brandweerkazerne

Helaas voor ons Vlaardings archirectonisch erfgoed lijkt het behoud van de brandweerkazerne met de slangentoren, het poortgebouw van de reinigingsdienst en de watertoren niet zeker. Donderdag 19 maart bespreekt de Raad de plannen voor Buizengat-Oost. GroenLinks schrijft de Historische Vereniging Vlaardingen: "Het behoud van de Brandweerkazerne heeft onze steun!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aan bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen

Vlaardingen, 16 maart 2009

Betreft: Brandweerkazerne.

 

Geachte heer Den Breems, beste Wouter,

Bedankt voor je schrijven waarin je de Raad zo uitgebreid informeert over de actuele geschiedenis van de Vlaardingse monumentenzorg.

Net als jullie hebben wij bij herhaling gepleit voor een herbestemming van de Brandweerkazerne met Slangentoren, het Poortgebouw van de voormalige reinigingsdienst, en de Watertoren.

Dat er een kentering in het beleid is, valt waar te nemen in de gedachtegang van het College van Burgemeester en Wethouders. Ook wij hebben helaas de politieke signalen gehoord dat het allemaal wel heel veel gaat kosten.

Aanstaande donderdag zal bij de bespreking van de nieuwe stedenbouwkundige plannen voor het Buizengat-Oost duidelijk worden welke politieke partijen zich achter het college gaan stellen. Wij zullen het ontwerp uiteraard ook waarderen op haar kwaliteit. Bij een eerder ontwerp was er wel sprake van hergebruik maar  bleek de historische betekenis van de Brandweerkazerne fors geweld aangedaan. Indien het ontwerp voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld mogen worden dan zullen wij, en hopelijk velen met ons, de investering die aan de Raad ter goedkeuring gevraagd wordt ondersteunen.

Waar wij in dit kader ook op zullen aandringen is dat de relatie met de omgeving in het ontwerp logisch en historisch verantwoord is. Je noemt terecht de restauratie van het Hof en het Oranjepark en het behoud van de Watertoren. In dat kader herinneren we je aan de GroenLinks motie ‘Man in ‘t geel‘ die de verbinding legt met de archeologische vindplaats van het buitenverblijf van Willem van Ruytenburg. Voor een gemeente die vaak plannen los van elkaar ontwikkelt is het lastig een kijk op het geheel te houden. De historische context van het plan Buizengat II wordt met het hergebruik van de Brandweerkazerne, Poortgebouw en Watertoren op een stevige, onmiskenbare manier neergezet. Als de zichtbaarheid van de archeologische vondst en de (visuele) verbinding met de het buitenverblijf van Ruytenburg ook nog gerealiseerd wordt zijn we rond met deze plek. Het behoud van de Brandweerkazerne heeft onze steun!

Met vriendelijke groet,

De fractie van GroenLinks, Jack Tsang,Corrie Kortleven, Kees Borsboom.