Hoe integer zijn raadsleden?

De raad oriënteert zich regelmatig op maatschappelijk vlak door allerlei organisaties en instellingen in Vlaardingen te bezoeken - al dan niet op uitnodiging. De Agendacommissie van de Raad bereidt bezoeken voor. Op 5 maart a.s. is de Raad uitgenodigd door de directie van de Stadsgehoorzaal om hen te informeren over hoe het eerste jaar van de Stadsgehoorzaal BV is verlopen en wat de toekomstplannen zijn. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een, niet uitverkochte, voostelling te beleven in het theater. Op 18 februari hekelt SP-er Arnout Hoekstra in een brief aan de Agendacommissie (zie bijlage) dit bezoek in niet mis te verstane bewoordingen: dubieus bezoek en uitnodiging, corrupt, integriteit openbaar bestuur in het geding. Hij vraagt de Agendacommissie en de burgemeester, als voorzitter, of zij het bezoek willen ontraden, dit terwijl de gehele commissie unaniem akkoord is gegaan.

De Agendacommissie reageert 20 februari op zijn brief (zie bijlage) en schrijft o.a. dat zij de in de brief gebruikte diskwalificaties ten aanzien van mederaadsleden betreurt en besluit de brief met op opmerking "het door u gebezigd taalgebruik en de toonzetting van uw brief vindt de Agendacommissie een raadslid onwaardig".Inmiddels zijn ook raadsleden al boos in de pen geklommen. Hieronder de brief van GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang.

Maar eerst dit: gisteravond schrijft Hoekstra op zijn weblog over dit theaterbezoek ineens in keurige termen, we zouden bijna zeggen "een raadslid waardig". Hij heeft het over "onverantwoord", "je kan erover twisten", "integriteit uiterst belangrijk", en waarschuwt hij vervolgens dat "de schijn van corruptie kan al fataal zijn". Ten slotte draait hij de zaak om door te schrijven: "Ik ben van mening dat het een raadslid onwaardig is als hij of zij met partner zich op kosten van een subsidietrekker in de watten laat leggen." 'Sterk' hoor Arnout, om de toonzetting van je eigen brief te veranderen als je daar voor op je vingers getikt bent!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: Arnout Hoekstra Fractievoorzitter SP

Betreft: Reactie SP-brief "dubieuze oriënterende raadsavond bij Stadsgehoorzaal"

Vlaardingen, 20 februari 2009

 

Arnout,

Ik neem maar even de vrijheid om te reageren op een SP brief van 18 februari over de oriënterende raadsavond bij de Stadsgehoorzaal.Eerder heb ik begrepen dat het afleggen van werkbezoeken op locatie een wens is van de Raad. Vooral oriënterende avonden worden daarvoor gebruikt.GroenLinks ondersteunt dat. Het is immers goed dat de Raad als geheel, los van de politieke verschillen, blijk geeft van een interesse in de maatschappelijke activiteiten die in Vlaardingen plaatsvinden. Zeker als die met overheidsgeld gesubsidieerd worden. Wij hebben ook begrepen dat de SP-vertegenwoordiger in de agendacommissie geen bezwaar heeft aangetekend tegen het werkbezoek, inclusief het bezoeken van de voorstelling door raadsleden.

Waarom een voorstelling bijwonen?Waarom deze uitnodiging een voorstelling bij te wonen? Het ligt natuurlijk voor de hand dat wij bij een werkbezoek aan de Stadsgehoorzaal niet uitgebreid de bureauruimte van het theater bezoeken. Het is ook nogal logisch dat wij geen lege zaal gaan bezoeken. Het is dan ook een uitstekend idee van de Stadsgehoorzaal om de Raad uit te nodigen een voorstelling bij te wonen - voorstellingen zijn immers het hoofdproduct van de Stadsgehoorzaal. Te ervaren wat de Stadsgehoorzaal is en welke betekenis  deze  heeft voor Vlaardingers is waar het om gaat. Zeker na een eerste jaar zelfstandig draaien is het dus een vrij logische uitnodiging!

Volgens onze informatie is van te voren onderzocht of de voorstelling uitverkocht zou raken. Dit was niet het geval. Hier geldt dus: de lege stoelen worden gevuld. Dit beantwoordt voor een deel waarom we niet gewoon een kaartje gekocht hebben, maar uiteraard staat het een ieder vrij alsnog haar/zijn kaartje desgewenst toch te betalen. Ik heb overigens een beter idee. Voor degenen die menen dat de Stadsgehoorzaal een goed theater voor Vlaardingers is kunnen raadsleden, als ze hem al niet hebben, een Vriendenpas aanschaffen á 15 euro.

Niet netjes en onjuistLos van de toonzetting en woordkeus van de SP is het duidelijk dat er dus geen “corrupte bedoelingen zijn”. Het staat je uiteraard vrij een dergelijke tekst te gebruiken, maar realiseer je dan dat je hiermee de hardwerkende medewerkers van de Stadsgehoorzaal in diskrediet brengt. Tenzij je zoiets hard kunt maken is dit gewoon niet netjes. Heb je vraagtekens stel je die wat mij betreft over een dergelijk onderwerp niet met suggestieve vragen.

NoodlijdendBlijft over je suggestie dat de Stadsgehoorzaal noodlij(!)dend is. Klopt niet, ik heb maar even gebeld om de actuele stand van zaken te vernemen.In 2008 zijn er meer kaarten dan ooit eerder verkocht, de reacties van het publiek zijn goed, de artiesten vinden het leuk, de amateursgezelschappen en scholen vinden hun weg weer naar de Stadsgehoorzaal en de verhuringen, variërend van een groot seminar en feest tot een kleine vergadering lopen ook redelijk.De Stadsgehoorzaal sluit 2008 af binnen de begroting. Mooi toch?!! Daar mogen ze best  trots op zijn, al die medewerkers van de Stadsgehoorzaal.

Dus concluderend: gebruik niet van die grote woorden, en al zeker niet als ze niet overeenkomen met de realiteit.

Ik hoop dat ik je zie bij de voorstelling. Jack Tsang GroenLinks Vlaardingen.

PS. ik las net de brief van de agendacommissie, beschouw deze brief maar aanvullend. De agendacommissie meldt terecht dat je het hebt over je mede-raadslieden. Vandaar.

cc Raad, college, medewerkers Stadsgehoorzaal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Reactie Ingrid Wijker (SP) op onze brief aan Arnout Hoekstra betreffende de Stadsgehoorzaal:Ingrid stelt er prijs op dat wij op onze website vermelden dat zij persoonlijk niet achter het gebruik van het woord 'corrupt' staat maar verder de brief van Arnout volledig ondersteunt. Bovendien was zij niet bij het schrijven van een antwoord van de Agendacie aan Arnout aanwezig. Hetgeen uiteraard een ander beeld van de eenstemmigheid oproept. Waarvan acte.

Bovendien was zij op haar eigen verzoek (vanwege mogelijke rolverwarring) niet aanwezig bij het schrijven van een antwoord van de Agendacie aan Arnout. Zij heeft wel toestemming gegeven voor het uitgaan van het antwoord. Eenstemmig dus, maar wel genuanceerd.

Jack Tsang.