Informatieve avond over Palestina - van Balfour tot Trump

‘Aidoun’, de organisatie van Vlaardingse Palestijnen, organiseert voor Vlaardingers op 13 februari een informatieve bijeenkomst in de Windwijzer met als titel: ‘Palestina - van Balfour tot Trump’. Zij willen de mede-Vlaardingers graag informeren welke invloed de verklaring van Trump heeft op de Vlaardingse Palestijnen.

De tekst van de uitnodiging:

‘Aidoun’, de organisatie van Vlaardingse Palestijnen, organiseert voor Vlaardingers een informatieve bijeenkomst met als titel: ‘Palestina - van Balfour tot Trump’.

Sinds de erkenning van Trump: “Jerusalem hoofdstad van Israël” op 6 december jl. is het geweld in Palestina sterk toegenomen. Zoals bekend is deze erkenning internationaal slecht en met ontsteltenis ontvangen.

In Vlaardingen leeft de grootste groep Palestijnen van Nederland. Palestijnse arbeidsmigranten verhuisden sinds de jaren ’60 van Nabloes naar Vlaardingen om bij de Romi-fabriek te werken. Deze groep is tegenwoordig nog wat groter omdat onder de Syrisch vluchtelingen in Vlaardingen relatief veel Palestijnen zijn.

In de voorbije zeventig jaren heeft de Vlaardingse gemeenschap een grote betrokkenheid bij de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen laten zien. Bijv. door het boek “de historie van de Palestijnen in Vlaardingen” door Frans Assenberg. En omgekeerd was de Palestijnse gemeenschap vanaf de oprichting op verschillende manieren heel actief binnen Vele Vlaardingers Eén Huis. De Palestijnse Vlaardingers zijn op dit moment volwaardige en goed geïntegreerde Vlaardingse burgers.

Voor de Palestijnse Vlaardingers betekent de erkenning van de regering Trump de voortzetting van het kolonisatieproces dat in 1917 begon met de Balfour-Verklaring. De Palestijnse Vlaardingers zien sindsdien machteloos toe hoe hun oorspronkelijke vaderland gekolonialiseerd wordt en Palestijnse landgoederen onteigend worden.

De gebeurtenissen in de Palestijnse gebieden hebben heftige impact op het leven van Palestijnse Vlaardingers; het raakt hen zeer wat er nu gebeurt. De escalatie van het geweld leidt tot onrust binnen de Vlaardings Palestijnse families en zij maken zich grote zorgen over hun familieleden en vrienden in Palestina waarmee zij zich verbonden voelen.

Als Vlaardingse burgers willen zij met hun stadgenoten hun zorgen delen en met hen in gesprek komen. Dit ook omdat de situatie in Palestina van dit moment weinig tot geen belangstellende vragen en meelevende reacties opriep bij Vlaardingse instanties zoals de gemeente en kerken en van vrienden en bekenden terwijl hun gevoelens diep geraakt zijn.

Op de avond worden voor de pauze twee inleidingen met (ook film-)beelden gegeven; één over de Stichting Aidoun, van wie de voorzitter en enkele andere leden als Syrisch Palestijnse vluchtelingen in Vlaardingen wonen en één over de geschiedenis, door Palestijnse Vlaardingers belicht. Na de pauze spreekt via een live verbinding rechtstreeks uit Jeruzalem Yusef Daher, mede auteur van het inmiddels zeer geprezen Kairos-document en secretaris van de verzamelde kerken van Jeruzalem. Daarna volgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen en een onderling gesprek. Afgewisseld met enkele teksten over Jeruzalem, gekozen uit elf gedichten die onlangs op een bijeenkomst in Jeruzalem zijn voorgedragen.

Stichting Aidoun hoopt op 13 februari veel mede-Vlaardingers te ontmoeten. Naast de informatie is daarvoor tijd. Iedereen is welkom, de avond begint om half acht en eindigt om tien uur; toegang is gratis.

Bij de voorbereidingen van deze avond is vooraf contact opgenomen met mensen van landelijke vredesorganisatie PAX, de oecumenische werkgroep MOV/ZWO, Vele Vlaardingers Eén Huis en met PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen. De lokale organisaties nodigen hun achterban uit deze bijeenkomst bij te wonen.

De avond is als evenement op Facebook geplaatst.