Informatieverstrekking van het college leidt opnieuw tot vragen

Na de ontstane commotie rondom de bungalows Muskuskruid ontstaat er nu een ‘affaire’ rondom de realisatie van een medisch centrum op het voormalig Holy ziekenhuis terrein. GroenLinks Vlaardingen stelt vragen.

_____________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 30 juni 2017

Betreft: Parc Hooglede
 

Geacht College,

Naar aanleiding van de insprekersavond op 29 juni 2017 maakt de GroenLinks fractie zich zorgen over de ontvangen informatie met betrekking tot de ‘Hoed’, het Medisch Centrum Hooglede. Vanuit bewoners komt het geluid dat zij niet gehoord zijn en worden in de procedure. Zij spreken daarnaast van ‘regentengedrag’ van het College, het vertrouwen is weg.

GroenLinks is van mening dat deze geluiden absoluut onwenselijk zijn, voor belanghebbenden in deze wijk, voor Vlaardingers en voor de gemeente. Met het Muskuskruid nog in ons achterhoofd stellen wij de volgende vragen:

 1. Op welke wijze is er vanuit de gemeente informatie verstrekt naar de burgers toe; waarom is de genoemde brief niet van een datum voorzien?
 2. Klopt het dat er in de vakantieperiode een presentatie is gegeven? Door wie is deze avond georganiseerd en waarom op dit moment?
 3. Heeft u enig idee wie er hiervoor is uitgenodigd? Het geluid bereikt ons meermalen dat vrijwel niemand op de hoogte was van deze informatieavond?
 4. Is er vanuit de gemeente publiciteit via Groot Vlaardingen of andere media geweest?
 5. Klopt de opmerking vanuit de ambtelijke zijde dat nu al vaststaat dat de ingediende zienswijzen worden afgewezen?
 6. Klopt het dat u spreekt van een Hoed en dat het in feite een medisch centrum is?
 7. Klopt het dat de extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waar komen die dan? Gaat dit ten koste van het groen?
 8. Kunt u een nadere tekening van het gebouw met omliggende terreinen sturen?
 9. Gaat u zoals op 29 juni is voorgesteld een bijeenkomst organiseren waarin partijen met elkaar in overleg gaan om tot een oplossing kunnen komen?
 10. Bent u bereid om de raad ook tussentijds te informeren en niet nadat de gehele procedure van overleg is doorgelopen?
 11. Wanneer wordt de raad nog betrokken bij de besluitvorming?
 12. Kunt u de op 29 juni gemaakte opmerking v.w.b. parkeerdruk bevestigen of heeft u een andere benadering, zo ja welke?
 13. Waarom wordt dit medisch centrum niet op het braakliggende terrein van de Zwanesingel geprojecteerd?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen

Kees Borsboom
Lianne van Kalken