Ingezonden bericht VVEH over de Wake voor Gaza van jl. do. 8 januari 2009

Het secretariaat van Vele Vlaardingers Eén Huis schrijft: "De Raad van Kerken en MOVZWO zijn dankbaar, dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan een waardige avond."

"Voor GAZA, solidariteit met de slachtoffers". 

De bijeenkomst was vooral bedoeld om de vele Palestijnen in Vlaardingen (onze stad telt verhoudingsgewijs de meeste Palesrijnen in heel Nederland) een hart onder de riem te steken. En dat is zeker gelukt!Ondanks de korte termijn en het bar koude weer waren er zo’n 200 mensen naar de Floris de Vijfde-laan gekomen om te luisteren, te bidden en stil te zijn.Op de weblog van Anja Meulenbelt staat een indrukwekkend  verslag + foto’s van de Wake voor Gaza bij en in het pand van Vele Vlaardingers Eén Huis, van afgelopen donderdagavond 8 januari georganiseerd door Raad van Kerken en MOVZWO, en aanbevolen door moskeeën en Vele Vlaardingers Eén Huis.Raad van Kerken en MOVZWO zijn lid van IKVPAXChristi. Op de website van IKVPAXChristi leest u een verslag van een WAKE VOOR GAZA.Geweld met geweld bestrijden lost niets op zolang de oorzaken van het geweld, de bezetting en de blokkade, blijven voortduren. Dat zei Jan Gruiters, directeur van vredesorganisatie IKV Pax Christi en voorzitter van United Civilians for Peace, zaterdag op de bijeenkomst in de Utrechtse Domkerk, die zo’n vijfhonderd mensen trok.

Lees a.u.b. daar verder, en wat mij betreft in alle stilte het Gebed voor de kinderen van Gaza - tekst van Rabbijn Awram Soetendorp, uitgesproken door Jacobine Geel. TOT SLOT:

Giro: 8207589 , ten name van Stichting Kifaia, Amsterdam Stichting Kifaia verzamelt geld voor de aanschaf van rolstoelen, medicijnen en hoorapparaten en de verzending daarvan, voor trainingen en preventieprogramma’s.  Dat geld komt van fondsen en particulieren. U kunt donateur worden, ons gironummer is 8207589, ten name van Stichting Kifaia, Amsterdam. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Wij staan er garant voor dat het geld  op de juiste plaats aankomt en aan de bestemde doelen wordt besteed.

Giro 456 Kerk in Actie te Utrecht  ICCO & Kerk in Actie roepen iedereen op een bijdrage te leveren voor het noodhulpfonds ICCO & Kerk in Actie verlenen noodhulp aan de slachtoffers van het geweld in Gaza. Het geld gaat naar medische hulpmiddelen, medische zorg en counseling voor de getroffenen in Gaza.voor de hulpverlening steunen ICCO & Kerk in Actie organisaties met wie ze al jaren samenwerken, Health Work Committees (HWC) en National Centre for Community Rehabilition (NCCR). Zij hebben als één van de weinige organisaties toegang tot medicijnen

Giro 667 Cordaid Mensen in Nood opent giro 667 voor bevolking GazaCordaid Mensen in Nood vraagt speciaal aandacht voor de positie van kinderen en de jeugd. Gaza heeft een jonge bevolking, bijna 50% is jonger dan 18 jaar. Kinderen hebben veel te lijden van de bombardementen en het geweld. Naast het uitdelen van non-food items, dekens, matrassen, kookgerei en drinkwater gaan we ons richten op psychosociale zorg voor kinderen. Een van onze partners heeft al een hulplijn opgezet voor ouders met kinderen in psychische nood. Ook worden de mogelijkheden van het creëren van tijdelijk onderdak onderzocht.