Ingezonden: Senioren ontdekken elkaars wereld

Op 26 maart begon het project 'Ontdek Elkaars Wereld' in Vlaardingen. In dit project van de organisatie Pluspunt maken senioren met verschillende culturele achtergronden kennis met elkaar. Ook u kunt meedoen!

Tijdens een aantal bijeenkomsten praten de deelnemers met elkaar over verschillende onderwerpen. Kennismaken met culturenVroeger maakte je vaak een praatje met elkaar op straat. Tegenwoordig leeft iedereen meer op zichzelf, de automatisering zorgt ervoor dat persoonlijk contact vermindert. Vooral senioren kunnen hier last van hebben. Tijdens de bijeenkomsten wordt er kennis gemaakt met elkaars wereld. Dat kan zijn door te praten over cultuur, eten, tradities en religie. Maar het blijft niet alleen bij praten. De deelnemers maken hapjes uit hun land van herkomst of laten hun gebruiken zien aan de hand van meegebrachte voorwerpen. Ook wordt een gezamenlijk uitje gemaakt met een lunch. Momenteel hebben zich Nederlandse, Turkse, Palestijnse, Marokkaanse en Somalische deelnemers ingeschreven. Deelname is gratis.De groep bestaat uit maximaal 25 personen en is nog niet vol. Geef U op! Het is een niet te missen kans met mensen met een andere achtergrond in contact te komen. AanmeldenEnthousiaste 45+ers kunnen zich opgeven om vanaf woensdag 9 april aan het project mee te doen. Deze tweede bijeenkomst staat in het teken van de ‘Wereld van het eten’. Het verzoek voor deze bijeenkomst is: breng iets lekkers mee uit eigen cultuur/achtergrond. Gewoon iets kleins - mag natuurlijk meer zijn, wat u zelf gekookt of gebakken hebt, maar u mag ook iets kopen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen naar: Pluspunt, telefoonnummer 010-467 17 11, vraagt u dan naar Anja MollVele Vlaardingers Eén Huis, 010 434 88 80 of mailen naar: secretariaatvelevlaardingerseenhuis@hetnet.nl.--------------------------------------------------------------------------------Tijd en plaats'Ontdek Elkaars Wereld' vindt in Vlaardingen plaats opWoensdagmiddag 9 en 23 april en 14 mei. Daarna wordt het project, voor wie dat wil, voortgezet met een ontmoeting van eens per maand. De bijeenkomsten worden gehouden in Ontmoetingsruimte Babberspolder Rotterdamseweg 174 Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het project wordt in Vlaardingen uitgevoerd in samenwerking met Seniorenwelzijn, Vele Vlaardingers Eén huis en Steunpunt Integratie Vlaardingen. Eerder vond het project al plaats in Rotterdam; binnenkort start het ook in Schiedam.Informatie over PLUSPUNTexpertisecentrum voor senioren en participatie