Jack Tsang Op Pad met de scootmobiel

Hoe mobiel kun je in Vlaardingen zijn op een scootmobiel???

Op uitnodiging van de Algemene Gehandicapten Vereniging Valetudo reden op zaterdagmorgen 11 november een zestal raadsleden van GroenLinks en PvdA en een CDA-wethouder door Vlaardingen om te ondergaan wat de berijder van de scootmobiel elke dag moeten ervaren.

[Hieronder een column uit Groot Vlaardingen hierover]

  VIJF ERVARINGEN1. Ze hebben gelijk op dit punt, de mensen van Valetudo: voor Scootmobiels (en fietsen) zit Vlaardingen vol met slecht onderhouden fietspaden en straten. 2. In Vlaardingen zijn veel smalle doorgangetjes, hekjes etc. die het voor de scootmobiel zeer lastig maken te komen waar je komen wil.3. De verkeersdrempels bestemd voor auto’s zijn ook obstakels voor scootmobiels. 4. Het rijden op een scootmobiel is lastig, je moet opletten dat je niet te scherpe bochten neemt, je moet opletten dat je nergens tegen aanbotst en als je midden op de weg pech hebt, dan sta je daar maar. Kortom je bent een kwetsbare verkeersdeelnemer.5. De ene scootmobiel is de andere niet. Vering en wendbaarheid verschillen nogal heb ik mij laten vertellen. Ik hoop dat er een redelijke vrijheid van keuze kan ontstaan. Je zit immers niet voor je lol op zo’n vervoermiddel.WAT DOEN WE ER AL AAN?• We hebben afgelopen begrotingsbespreking voor elkaar gekregen dat met het Rode Loper plan van GroenLinks gestart wordt. In 2007 zullen er al twee routes klaar moeten zijn. Dat betekent dat er veilig, snel en comfortabel op de fiets en scootmobiel van en naar het centrum kan worden gereden over zoveel mogelijk rood asfalt, met bebording en veilige oversteekplaatsen. • In 2008 moeten als het aan GroenLinks ligt in de rest van Vlaardingen dit soort lopers aangelegd worden en daarom als speerpunt op de begroting van 2008 komen. WAT GAAN WE VRAGEN AAN HET COLLEGE?• Op korte termijn een aantal knelpunten voor scootmobiels oplossen. Valetudo heeft de inventarisatie of de oplossingen al klaar liggen. Een voorbeeld: als je op weg naar het Veerplein de Ridderstraat uitkomt, en je kijkt links om het aankomend autoverkeer in de ogen te kunnen kijken, dan kijk je op een paar forse vuilcontainers die het zicht volledig belemmeren. Zeer verkeersonveilig dus. Kom op college, volgende maand een ander plekje voor die containers?• Bij de reconstructie en onderhoud van straten meer chicanes (bochten in de weg) en minder verkeersdrempels aan te leggen. Ik weet het, beide oplossingen zijn nog onvoldoende voor hard scheurende automobilisten, maar de bochten in de weg zijn wel gemakkelijker voor scootmobiels. De automobilisten die kinderlevens op het spel zetten moeten wat ons betreft hard aangepakt worden door politie en openbaar ministerie.• In het denken over mobiliteit moet de prioriteit van autoverkeerinvesteringen verlegd worden naar investeringen voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. (Ouderen, gehandicapten, kinderen, wandelaars en fietsers). Dus scootmobiel- en rolstoel vriendelijke straten, wegen en pleinen in Vlaardingen. De balans is al jaren doorgeslagen naar autoverkeer. Wij zullen om de harde investeringscijfers vragen.Bedankt Valetudo!Namens de fractie van GroenLinks,Jack Tsang.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------