Jack Tsang vraagt minister Eurlings over onderhoud zandlichaam A4 Midden-Delfland

Nadat minister Eurlings erkent dat het rooien van bomen langs het zandlichaam "een foutje" was wijst GroenLinks fractievoorzitter Jack Tsang de minister op de noodzaak van zorgvuldigheid bij het reguliere onderhoud daar als het gaat om elzen.

 

---------------------------------------------------------  

 Aan: Minister C.M.P.S. Eurlings        Postbus 20901        2500 EX Den Haag

Betreft: Regulier onderhoud zandlichaam A4 Midden-Delfland

Vlaardingen, 19 maart 2009

 

Geachte heer Eurlings,

Bedankt voor uw openhartige erkenning dat er 'een foutje' is gemaakt bij het regulier onderhoud van het zandlichaam A4 M-D - de bankwereld kan een voorbeeld aan u nemen. Wij begrijpen ook dat u van bomen houdt; volgend jaar bezoekt u zelfs op landelijke boomfeestdag de viering daarvan in Schiedam.

In het AD van 19 maart zegt u ook dat: “door de elzen te dunnen krijgen vogels als de rietgors meer kans”. Gelukkig dat u het voor deze vogel opneemt, nog sterker: de vogel gastvrijheid biedt op het betreffende zandlichaam. Want de Rietgors is een vogel die bijna volledig verdwenen is van de Veluwe en uit Zuid-Limburg en een lange termijn voorspelling voor de mate van bedreiging van de Rietgors is onzeker.

Ook prima dat de stompen van de elzen niet gerooid zijn. Een aantal ervan zal daardoor gelukkig weer kunnen uitgroeien tot een soort struikgewas. Een geluk bij een ongeluk, omdat de rietgors houdt van struiken en riet, waar zij nestelt in laag struikgewas en per jaar twee of drie nesten groot brengt.

Bij het onderhoud is wèl nodig dat dit gebied gespaard wordt bij mogelijke maaiactiviteiten omdat er anders nooit meer dergelijke bosjes kunnen ontstaan. Wij nemen aan dat u de aannemer hierover goed laat instrueren en rekenen erop dat u de elzen verder niet gaat rooien.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen,Jack Tsang.