Jack Tsang vraagt wethouder Attema om een toilet en een kraan

Zeker gezien de successtory die zij meldde over de schooltuinen kan zij dit de kinderen in Holy niet ontzeggen, meent hij.

Vlaardingen, 16 januari 2007Betreft: Evaluatie project Kindertuinen 2006Geachte wethouder Attema, beste Anny,Heel goed gedaan wethouder! Een mooie uitbreiding: 204 school-tuintjes! Wat inhoudt dat er dus meer dan tweehonderd kinderen het wonder van groeien en bloeien hebben meegemaakt. Ook maakten zij kennis met de weerspannigheden van het merkwaardige groeiseizoen: natte en droge periodes, hete en koude tijden.Natuur- & Milieu Educatie zal ongetwijfeld in de komende periode nog eens een programma ontwikkelen over de veranderingen in ons klimaat.De rol van de vrijwilligers is natuurlijk onbetaalbaar.En wat fantastisch dat hele families naar de tuintjes kwamen kijken om de peentjes en uien, de trots van hun dochter of zoon, in ogenschouw te nemen!Als ik nog terugdenk aan het moment dat wij in mei/juni 2004 het initiatief namen tot een voorstel om drie(!) schooltuintjes te redden, en aan de moeite die sommige partijen in eerste instantie hadden om hier achter te gaan staan, is dit succes toch wel heel bijzonder!Het komend jaar wordt nog mooier: u gaat de groei doorzetten. Wij veronderstellen dat u de kinderen in Holy niet een toilet en een kraan wilt ontzeggen. Wethouder, dit lijkt ons oplosbaar! Zeker gezien de successtory zoals u die in uw evaluatie vermeldde. Het zou daarom dan ook leuk zijn als u ons hierover een vreugdevol berichtje kunt sturen. Met vriendelijke groenten, Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.