Jesse Klaver over de herziening van het belastingstelsel - 22 juni 2015

Jesse Klaver over de herziening van het belastingstelsel

In een brief aan de leden houdt Jesse Klaver hen op de hoogte van wat er speelt in de Tweede Kamer. Dit keer over de herziening van het Nederlandse belastingstelsel.

 

__________________________________________________________________________________________

Beste GroenLinksers, 

De afgelopen weken heb ik velen van jullie gesproken tijdens de meet-ups in het land. Dat was voor mij ontzettend waardevol. Jullie zijn niet alleen de vertolkers van het GroenLinksgeluid op straat, in de huiskamer, de kroeg of in de raadszaal. Jullie zijn ook de oren en ogen die ons in Den Haag van input voorzien, op ideeën brengen en signalen doorgeven. Om die reden wil ik jullie, met mails zoals deze, dan ook wat vaker op de hoogte houden van wat er bij ons in de Tweede Kamer speelt.

Vorig jaar september kondigde het kabinet aan het Nederlandse belastingstelsel grondig te willen herzien en daarvoor met de oppositie in overleg te willen treden. Een echte herziening van het belastingstelsel is iets uitzonderlijks, dit gebeurt hoogstens eens in de tien à vijftien jaar.

Voor GroenLinks biedt zo’n herziening van het belastingstelsel veel kansen. Het gaat over bijna alle inkomsten van de overheid. Voor veel van de zaken die wij al vijfentwintig jaar bepleiten, moet je bij het belastingstelsel zijn: vergroening van de economie, aanpak van de toenemende ongelijkheid en het stoppen van belastingontwijking door multinationals bijvoorbeeld.

Wij zijn daarom in principe bereid het gesprek met het kabinet aan te gaan over een nieuw belastingstelsel. Maar de plannen die het kabinet vorige week op tafel legde, zijn wat ons betreft onvoldoende. Wij zitten niet aan tafel om de btw te verhogen, maar om klimaatverandering te stoppen, ongelijkheid aan te pakken en meer banen te creëren. Een generieke btw-verhoging is ook niet nodig, als je serieus kiest voor vergroening en de aanpak van belastingontwijking.

In de plannen van het kabinet gaan daarnaast alle opbrengsten naar belastingverlaging, maar gaan ouderen en mensen met een uitkering er niet op vooruit en wordt het belang van het fiscaal stimuleren van duurzaamheid en een sterke publieke sector vergeten.

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Deze week vindt er een Kamerdebat plaats over de plannen van het kabinet. Daar zullen wij nogmaals duidelijk maken wat GroenLinks wil. Het is lastig te voorspellen hoe het dan verder zal gaan. Waarschijnlijk zal er snel daarna gesproken worden met het kabinet. Onze inzet is duidelijk: wij zijn helder over onze idealen en altijd bereid om te kijken hoe wij die, stap voor stap, in realiteit om kunnen zetten.

Hartelijke groet,
Jesse Klaver