Kan gemeente een rol hebben bij behoud buurtsuper?

Al eerder stuurde GroenLinks een reactie aan de heer Christen, eigenaar van de enige buurtsuper in de Oostwijk die zijn bezorgdheid over zijn voortbestaan had kenbaar gemaakt. Ook het CDA verdiepte zich in dit probleem en deelde de bezorgdheid. Dit resulteerde in een gezamenlijke brief van CDA en GroenLinks aan het college met twee suggesties die zouden kunnen leiden tot het behoud van deze buurtsuper.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan: College van B&W  

Vlaardingen, 6 februari 2009

Betreft: COOP Compact

 

Geacht College,  GroenLinks en CDA ontvingen een bericht over de onmogelijke positie van de buurtsuper COOP Compact, de enige supermarkt in de Oostwijk.

Ons was duidelijk dat haast is geboden. Wij hebben daarom telefonisch contact gelegd met de wethouders Peter van der Zwan en Jan Robberegt. In vervolg op dit contact met hen, en na enig onderzoek naar soortgelijke problemen en mogelijke oplossingen elders in Nederland doen wij u bij deze enkele concrete suggesties.Wij verzoeken u om, in overleg met de heer C. Christen, eigenaar van deze COOP, te onderzoeken of gevolg gegeven kan worden aan onderstaande suggesties.

Suggesties:

1. 'Creëer een samenwerkingsverband met de overheid en/of een dienstverlener in de zorg.' Uw medewerkers kunnen daarin een belangrijke rol vervullen (mensen ondersteunen die elders geen werk kunnen vinden, passende dagbesteding voor cliënten, etc.). Zorgverleners en gemeenten zijn vaak bereid te investeren. Verschillende wethouders zouden hier een rol in kunnen spelen.

2. 'Onderzoek de regionale en landelijke mogelijkheden om een soort pilot-project  'Behoud de buurtsuper’ te starten.' Maak gebruik van ‘landelijke en/of regionale potjes’. MKB-Nederland in Delft, maar ook het Bedrijfschap Detailhandel in Den Haag, zouden hiervoor wellicht te interesseren moeten zijn. Hier ligt een rol voor de wethouder economische zaken.

Hieronder gaan we wat meer in detail in op een aantal aspecten De heer Christen van COOP Compact schrijft o.a. aan GroenLinks: "Deze supermarkt heeft ook een sociale functie, mensen komen hier soms wel 3 tot 4 keer per dag om het praatje, buren ontmoeten, niet thuis achter de geraniums blijven zitten, het loopje met de rollator etc. Als deze supermarkt verdwijnt hoe moeten de ouderen nog aan hun boodschappen komen? Zij moeten hun zelfstandigheid opgeven en naar een verzorgingsflat gaan."

Uitgangspunt voor GroenLinks en CDA is dat het belangrijk is dat er in buurten nog winkels zijn. Enerzijds voor de dagelijkse boodschappen en anderzijds voor de sociale contacten. Als die rol ook nog gekoppeld wordt aan een maatschappelijke taak in de zorg voor mensen die het wat lastiger hebben dan de sterken in deze samenleving dan is er sprake van een optimale samenwerking.

De heer Christen noemt in zijn brief de mogelijke problemen met de aanleg fietsstraat, toegankelijkheid en parkeerproblemen.

FietsstraatWij zijn voorstanders voor een fietsvriendelijke stad en één van de maatregelen om het voor fietsers veiliger te maken is de aanleg van zogenaamde fietsstraten waar auto’s te gast zijn.In het kader van de buurtsuper mogen wij hopen dat ook de fietsende klant graag over een veilige straat fietst. Het is te hopen dat de klanten van deze COOP er gewoon blijven kopen - ondanks het feit dat er voor de deur aan de straat wordt gewerkt. De gemeente kan hierbij zeker een rol spelen als het gaat om het zo comfortabel mogelijk maken van een tijdelijke toegang.

In het algemeen is er zeker de tendens dat steeds meer mensen voor de wekelijkse boodschappen naar winkels als Lidl, Aldi, AH, Bas en Hoogvliet gaan; dat geldt voor zowel de bewoners van achter de Van Hogendorplaan als voor mensen uit Holy, Ambacht en de Oostwijk. Vaak is het gewoon een kwestie van geld, soms van persoonlijke voorkeur in de prijs/kwaliteit verhouding. Dat kunnen we plaatselijk nauwelijks oplossen, regionaal en/of landelijk wellicht beter. Vandaar de suggestie om financieringsmogelijkheden voor een te starten pilotproject te onderzoeken.

ParkerenWat het parkeren betreft zijn de meningen heel erg verdeeld, ook in de Oostwijk. Mensen zijn het beu dat er lukraak wordt geparkeerd en dat er voor mensen die laat uit hun werk komen geen plek meer is. Het is zeer gewenst dat we de weinige plekken die er zijn eerlijk verdelen. Dat er voor winkels voldoende parkeerplaatsen met een 'kortparkeren-regime' zijn vinden wij vanzelfsprekend. Een goed fietsenrek is ook voor de fietsende klant die wil parkeren onontbeerlijk. In een fietsstraat mag die niet ontbreken.

GroenLinks en CDA vinden het hoe dan ook de moeite waard als de gemeente vanuit haar regierol en zorg voor de wijk, een poging onderneemt om de buurtsuper te helpen overleven!We hopen van harte dat u een mogelijkheid vindt om deze buurtsuper in de Oostwijk te steunen!Wij rekenen op een snelle actie. Immers, de tijd dringt. We zijn benieuwd naar uw reactie.

Hartelijke groet,

Corrie Kortleven, namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen.Centine van der Sar, namens de fractie van het CDA Vlaardingen.