'Kermisstank aangepakt'.....

...zo luidt de kop van het persbericht dat de gemeente Vlaardingen gisteren deed uitgaan.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden van de Broekweg, over dieselstank die de kermis aldaar teweeg brengt, is Jack Tsang - GroenLinks Vlaardingen - afgelopen maandag vragen gaan voorbereiden voor de raadsverga-dering van hedenavond, donderdag 24 april. Na enig onderzoek verstuurde hij nog diezelfde maandag een persbericht waarin hij aangaf welke maatregelen er volgens hem op de korte èn lange termijn gewenst zijn. Gealarmeerd door de vragen reageerde wethouder Jan Robberegt voortvarend. Al vandaag is de gevraagde elektriciteitsaansluiting deels gerealiseerd.Vanavond zal Jack Tsang in het vragenhalfuurtje de nog openliggende vragen aan het college stellen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P E R S B E R I C H T    G E M E E N T EVlaardingen, 23 april 2008Kermisstank aangepakt Gemeente en kermisexploitant werken aan een oplossing voor de stankoverlast die omwonenden van het Kermisterrein aan de Broekweg ervaren. De stankoverlast wordt veroorzaakt door de inzet van aggregaten voor de stroomvoorziening van de Kermis. Een deel van die stroomvoorziening wordt nu vervangen. Eneco legt donderdagochtend stroom aan naar de verdeelkast die de kermisexploitant daar heeft hangen. Deze voorziening levert niet voldoende stroom om de hele kermis te laten draaien. Wel kunnen hiermee de zogenaamde salonwagens (de verblijfswagens van de medewerkers van de kermis) van stroom voorzien worden. Dit betekent dat de aggregaten als de kermis gesloten is - van circa 23.30 uur tot 13.00 uur - uit kunnen en dat er tijdens de openingsuren een aggregaat minder nodig is. De verwachting is dat hierdoor de stank aanzienlijk verminderd en ’s nachts kan weg trekken.De kermis duurt nog tot en met Koninginnedag. De gemeente houdt de komende dagen de situatie op het kermisterrein in de gaten.De gemeente werkt aan een voorziening, waardoor in het vervolg de salonwagens niet meer op het Broekwegterrein hoeven te worden opgesteld.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P E R S B E R I C H T   GROENLINKSVlaardingen, 21 april 2008Stank en milieuoverlast bij de kermis

Aanstaande donderdag 24 april zal GroenLinks vragen stellen over de vergunningverlening kermis aan de Broekweg.Geïnformeerd door een burger die vanwege de dieselstank niet in zijn slaapkamer kon slapen is Jack Tsang zondagavond zelf poolshoogte gaan nemen. Zowel op korte als lange termijn zullen volgens hem maatregelen getroffen dienen te worden. Uiteraard moet de kermis gewoon door kunnen gaan.Gewenste maatregelen korte termijn:• Meet de stankoverlast*; bepaal het mogelijke gezondheids-probleem. • Vervang zonodig de dieselgeneratoren door milieuvriendelijke exemplaren.• Handhaaf de tijdslimiet van de vergunning.• Zorg voor een elektriciteitsaansluiting**.Gewenste maatregelen lange termijn: • Zorg voor een permanente elektriciteitsaansluiting bij evene- mententerreinen***, voor zover die er nog niet is.• Neem in de vergunningverlening / verordening op dat alleen milieuvriendelijke dieselmotoren bij bedrijfsactiviteiten als heien, kermissen etc. gebruikt mogen worden.Achterliggende gang van zakenZaterdag meldt een bewoner de stankoverlast aan DCMR. Hij wordt doorverwezen naar gemeente en wordt door gemeente en wijkagent prettig te woord gestaan. Zaterdag is er kennelijk al actie ondernomen om de geluidshinder te beperken.Zondag is er nog steeds stankoverlast. Maandag blijkt dat er geen meting is verricht naar stank en/of gezondheidsgevaar.Na lezing van de vergunning blijkt dat aggregaten tot maximaal 30 minuten na de sluiting van de kermis in werking mogen zijn (artikel 30). De kermis sluit om 23 uur (artikel 30).*)     ’s Avonds meten is handig als de generatoren voluit draaien.**)   De koelkasten van de kermisexploitanten draaien ook ’s nachts.***) De oplossing is vergelijkbaar met de gerealiseerde walstroom oplossing in de Haven.