BlijFietsen houdt zich bezig met fietsen voor ouderen en mensen die door hun beperking niet meer kunnen of durven fietsen. Wij fietsen o.a. voor Soenda en voor individuele aanvragen. De fiets die we gebruiken is de DUO-fiets. Door onverwachte omstandigheden zijn paar damespiloten tijdelijk niet inzetbaar als piloot. We zijn nu naarstig op zoek naar mannen of vrouwen die na een korte training bereid zijn om een dagdeel te fietsen. De doelstelling is om mensen in beweging te krijgen of te houden, de wind weer door je haren kunnen voelen en niet onbelangrijk, deel uit te maken van het maatschappelijk leven en zo kunnen wij er voor zorgen dat ouderen niet vereenzamen.

Een mooie taak. Je blijft zelf in beweging. Je helpt anderen om ook te bewegen. De DUO-fiets is makkelijk te sturen, je zit naast elkaar en je krijgt een goede instructie. Voorlopig is de donderdag onze belangrijkste dag om te fietsen, maar ook op de vrijdagen zijn er aanmeldingen. (Zie krantenbericht.)

Mensen die zich aangesproken voelen en op deze manier een bijdrage willen leveren aan een ‘gezonde’ maatschappij kunnen contact op nemen met:

  • Cees Smit: 06-10098113 of
  • Anne Kuipers: 06-23199819