Klimaatparade Amsterdam 29 november 2015

Klimaatverandering, ook in Vlaardingen

Van 30 november tot 12 december zal in Parijs de klimaatconferentie plaats vinden. Een conferentie die zó belangrijk is dat de Franse president Hollande heeft besloten om deze tóch door te laten gaan ondanks alle veiligheidsproblemen na de afschuwelijke aanslagen van vrijdag 13 november. Klimaatverandering zal onze levens radicaal veranderen en wellicht zelfs de levens van onze kinderen onmogelijk maken. Wij zijn de eerste generatie die iets van klimaatverandering merkt en de laatste die er iets aan kan doen. De Franse organisatoren van de klimaat conferentie hebben als slogan bedacht “we must, we can, we will.” Een bijzonder treffende slogan.

We must…… - een sterke burgerbeweging
Terwijl er op dit moment nog sprake is van minder dan 1 graad opwarming kunnen we overal om ons heen zien wat de effecten zijn. Hitte records worden gebroken, tropische bossen die in brand staan, smeltend ijs en blekend koraal. De gevolgen daarvan grijpen in op alle aspecten van ons leven.

Bijvoorbeeld: De droogte in Syrië enkele jaren geleden was de oorzaak van het mislukken van oogsten. Mensen trokken massaal naar de steden. Die al vol waren met vluchtelingen uit Irak. Geen werk, geen welvaart en een keiharde dictatuur zorgde voor de oorlog waarvan we de trieste gevolgen nu kunnen zien. Natuurlijk speelt er nog oneindig veel meer mee als het gaat om het conflict in Syrië. Maar klimaatverandering was een factor.

Onze geglobaliseerde samenleving is kwetsbaar. Een bindend ambitieus en eerlijk akkoord in Parijs is daarom hard nodig. Maar zelfs al komt er een akkoord, dan nog is het maar de vraag of het genoeg is. Terwijl de omslag naar een duurzame samenleving kan en moet! Met de huidige techniek is het mogelijk. Zelfs economisch is het zinnig nu te investeren in duurzaamheid. Wat ontbreekt is voldoende politieke wil.

We can…… - klimaatparade Amsterdam
Maar, wij burgers kunnen een politieke vuist maken, klimaat hoog op de agenda zetten. Daarom is het zo belangrijk om onze stem te verheffen. En dat kan. Door iets heel simpels, namelijk door mee te doen aan de klimaatparade in Amsterdam op 29 november. Zie ook HIER.
Als GroenLinks Vlaardingen zijn we in ieder geval van de partij.

We will…… - lokale duurzaamheid
We moeten verder gaan om de verandering te bewerkstelligen en de samenleving te kantelen richting duurzaamheid. In de raad, via de gemeente maar vooral ook door gewoon te doen en acties op touw te zetten. GroenLinks als beweging en actiepartij die verandering initieert. Veel van de zaken die gedaan moeten en kunnen worden liggen op het niveau van de steden, zoals Vlaardingen. Want waar anders wordt besloten of woningen energie neutraal gebouwd gaan worden? Of plannen gesmeed om op elk dak een zonnepaneel te leggen of om repair-cafe´s een steun in de rug te geven?

Vlaardingse klimaattop
In februari van het nieuwe jaar willen we een Vlaardingse Klimaattop organiseren. Om samen met vele partijen, experts en burgers de klimaat akkoorden van Parijs om te zetten in concrete acties in Vlaardingen. We combineren dit met een klimaat uitdaging voor jonge studenten om klimaatoplossingen te vinden voor Vlaardingen.

Doe mee aan onze denk-tank!
Voor de organisatie van dit alles willen we een denk-tank opzetten. Geïnteresseerd?
Geef je HIER op en houd deze website in de gaten.