Klimaattop Vlaardingen - 3 juni 2016 Stadsgehoorzaal

Kom naar de Vlaardingse Klimaattop!

De klimaattop van 3 juni in de Stadsgehoorzaal wordt een belangrijke eerste stap voor klimaatmaatregelen in Vlaardingen. We zijn daarom ook zeer verheugd dat de gemeente deze top organiseert nadat GroenLinks al in december vorig jaar na het klimaat akkoord in Parijs hiertoe opriep.

De top brengt alle relevante partijen bij elkaar die op het gebied van energie Vlaardingen verder kunnen helpen. Er vinden workshops plaats naar aanleiding van verschillende al bestaande initiatieven (energie zuinig maken van woningen, zonnepanelen op scholen, energie coöperatie, Vlaardingen Gasvrij, zie ook de website van de gemeente) en er zullen afspraken worden gemaakt hoe deze initiatieven verder te brengen. 

We nodigen iedereen ten zeerste uit om actief deel te nemen aan deze top!

__________________________________________________________________

AANMELDEN

De Klimaattop Vlaardingen vindt van 09.00 tot 14.45 uur (inclusief biologische lunch en aansluitend een netwerkborrel) plaats in de Stadsgehoorzaal.
De toegang is gratis. U kunt zich HIER aanmelden.

Meer over de klimaattop op de website van de gemeente Vlaardingen.

__________________________________________________________________

Programma Klimaattop Vlaardingen

09.00 u.
Inloop met koffie, thee en iets lekkers.
 
09.30 u.
Start programma door dagvoorzitter Bart Krull
Sociaal innovatief ondernemer en moderator van o.a. Tegenlicht Meet Ups over duurzaamheid.
 
09.45 u.
Toespraken & minidebat
  • Wethouder Ruud van Harten over een duurzaam Vlaardingen: urgentie, verantwoordelijkheid nemen, ambities, plannen en rol gemeente.
  • Gedeputeerde Han Weber over een schoner, slimmer en sterker Zuid-Holland, de Energieagenda, regionale energieakkoorden en hoe de
    provincie lokale initiatieven wil ondersteunen.
  • Voorzitter van de SER en inwoner van onze regio Mariëtte Hamer o.a. over het SER Energieakkoord.
  • Thijs de la Court van Klimaatverbond Nederland en Algemeen Secretaris van het Gelders Energie Akkoord.
  • Michel Rentenaar, Klimaatgezant van Ministerie Buitenlandse Zaken en namens Nederland medeverantwoordelijk voor het Klimaatakkoord van Parijs.
10.30 u.
Inspiratie en stof tot nadenken door keynote spreker Thomas Rau
Ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Zijn motto is: guided by the future. Thomas Rau laat zich leiden door wat er in de toekomst nodig is, en niet door wat op dit moment haalbaar is. Thomas Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste.
 
11.45 u.
Workshops ronde 1 - Wat is er mogelijk?
Informatie en voorbeelden over: verduurzamen van woningen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed, sportaccommodaties en schoolgebouwen; zelf opwekken van duurzame energie: zon, wind, rest- en aardwarmte en biomassa; financieringsmodellen, subsidies, ondersteuning en advies.
 
13.15 u.
Workshops ronde 2 - Waarmee ga ik aan de slag?
Met informatie uit ronde 1 acties bedenken en hierover concrete afspraken maken: wie doet wat, samen met wie en wanneer?
 
14.15 u.
Aan de slag!
Met elkaar delen van de concrete acties uit de workshops, wat heeft de dag opgeleverd en hierop reflecteren.
 
14.40 u.
Afsluiting door wethouder Ruud van Harten.
 
14.45 u.
Netwerkborrel.
 
16.45 u.
Einde

“Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.”  Johan Cruijf