Bestuur GroenLinks Vlaardingen - penningmeester
Bestuur GroenLinks Vlaardingen - penningmeester

Laatste debat van Corrie Kortleven ging over het Actieplan Wonen

Het kon haast niet mooier, in de laatste raadsvergadering van deze gemeenteraad stond een actualisering van het Actieplan Wonen op de agenda. Corrie Kortleven - zij heeft aangegeven na 12 jaar raadslidmaatschap voor GroenLinks niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadsperiode - mocht bij dat agendapunt nog eens even stilstaan bij het ontstaan van dit veelomvattend plan.

Van de voorzitter van de raad, de heer Eenhoorn kreeg zij dan ook alle ruimte om nog eens even terug te gaan naar het begin.

Corrie, al sinds jaar en dag intensief betrokken bij de sociale huurwoningen in Vlaardingen, heeft menig burger geholpen en vele gesprekken met de woningbouw corporaties gevoerd.
Dit alles om toch vooral de huurder van deze woningen een stem te geven en op te komen voor hun rechten.

In een reactie op de inbreng van de raadsleden ging wethouder Hans Versluis ook uitgebreid in op de jarenlange bijdrage van Corrie in dit dossier.
Hans Versluis memoreerde dat hij het herhaaldelijk aan de stok had gehad met Corrie, maar dat zij er toch altijd in een gezamenlijkheid waren uitgekomen. Dit alles in het belang van de burgers van Vlaardingen.
Hij bedankte haar dan ook zeer voor haar strijd om de sociale woningbouw in Vlaardingen op de agenda te zetten en vooral te houden.

Hans Versluis legde tegelijkertijd nog eens even fijntjes uit dat de door Corrie altijd zo beijverde sociale liftfunctie inderdaad is zoals Corrie het altijd verwoord.
Hij bestreed de stellingname van de VVD om te spreken van een sociale liftfunctie door huurwoningen alleen maar te geven aan huurders met een hoger inkomen.

Onder andere dankzij de inzet van Corrie staat het Actieplan Wonen als een huis! Er wordt volop gebouwd en duurzaam gerenoveerd.
Vlaardingen is goed op weg om energieneutraal te gaan bouwen.

Kees Borsboom - fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen