Laatste nieuws A4! Minister Peijs geeft fout toe!

In de A4-modelberekeningen zit een fout. De minister moest dit vandaan toegeven in de Vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

Vlaardingen, 30 augustus 2006LAATSTE A4 NIEUWSDe Minister heeft vandaag in de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat toegegeven dat er een fout is gemaakt in de modelberekeningen.De brief van de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu van 23 augustus 2006 waarin opnieuw dringend gevraagd werd ook het alternatief verbreding A13 plus aanleg A13/A16 uit te werken, heeft hier een uiterst belangrijke rol gespeeld. De fout zat vooral in het vergeten van de reconstructie Ypenburg die ook een rol speelt bij de aanleg van de A4 MD. In deze brief wordt verder aangegeven dat combinaties met een A13/16 tot een betere luchtkwaliteitsituatie zal leiden voor Overschie.Daarnaast is niet meegewogen dat door de A4 MD niet aan te leggen een nieuw luchtvervuilingprobleem in Schiedam en Vlaardingen wordt voorkomen. Bovendien heeft volgens een rapport van de Universiteit van Groningen Midden Delfland een relatief grote landschappelijke en recreatieve kwaliteit en is het nu nog een van de stilste gebieden van de Randstad. De Minister zal laten uitzoeken wat de consequenties zijn als die fout wordt hersteld voor haar afwegingen met betrekking tot de A4 MD.De Kamer krijgt hiervan in oktober bericht.Een motie van Wijnand Duyvendak (GroenLinks) om ook de verbrede A13/16 in de vervolgstudie mee te nemen is daarop aangehouden tot die brief beschikbaar is.In de discussie in de Kamer wordt helaas nog maar beperkt rekening gehouden met de informatie rond de verkeersanalyses, en over de strekking van het convenant. Het verschijnen van het rapport Goudappel- Coffeng over die actuele verkeersanalyse zou dan ook zeker nu niet langer door de minister geblokkeerd moeten worden.GroenLinks Vlaardingen,Jack Tsang.