Op de mooie locatie van kanovereniging Natsec, gelegen aan de Vaart, kwamen de leden van GroenLinks Vlaardingen voor het eerst dit jaar bijeen voor een Algemene Ledenvergadering. Het belangrijkste punt op de agenda was de bespreking van de uitkomst van de onderhandelingen.

Leden GroenLinks Vlaardingen zijn akkoord met deelname aan coalitie - 18 mei 2022

Er was enthousiasme over het akkoord, veel van wat in het GroenLinks verkiezingsprogramma stond is terug te vinden in dit akkoord. Er kwamen al volop ideeën naar boven over de uitwerking, ideeën die fractie en wethouder mee kunnen nemen als met raad én burgers gesproken gaat worden over de uitvoeringsprogramma’s.

Tijdens de ALV is ook stilgestaan bij het vertrek van Bart de Leede als wethouder, met mooie speeches van Lianne van Kalken en bestuurslid Jan Robberegt, zelf ook oud-wethouder.

Bart de Leede bij afscheid op ALV GroenLinks Vlaardingen - 18 mei 2022