Leidt debacle Hoekse Lijn tot verdere verschraling openbaar vervoer in de regio?

Raadsleden hebben te weinig invloed bij gemeentelijke samenwerking, meldde Binnenlands Bestuur vorige week. Een herkenbaar gegeven, ook binnen de Metropoolregio. Vooral kleinere gemeenten hebben weinig grip op vaak ingrijpende beslissingen. Zo blijkt ook nu weer bij de Hoekse Lijn. Te centrale besluitvorming leidde tot een megalomaan project dat alleen maar verliezers kent.

Beluister ook het Omroep Wetering radio interview met GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom

Rotterdam zag het wel zitten. Met de metro van de stad naar het strand. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, waar het zich allemaal afspeelt, stonden daar wat genuanceerder in. Voegt deze verbinding echt wat toe? Immers: al sinds 1893 wás er al een verbinding van de stad naar het strand: de trein van Rotterdam Centraal naar Hoek van Holland. Natuurlijk zijn er voordelen: de metro's zullen in een hogere frequentie gaan rijden, Maassluis krijgt een extra halte, we kunnen zonder overstap naar de koopgoot en het strand van Hoek van Holland wordt beter bereikbaar. Maar voor vele duizenden treinforenzen uit Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland richting Utrecht is dit geen doorslaggevend voordeel: de ombouw betekent dagelijks een extra overstap op station Schiedam Centrum omdat de metro niet meer naar Centraal rijdt, maar rechtsaf slaat naar Beurs.

De vraag is of de voordelen tegen de nadelen opwegen, als je ziet wat de kosten zijn. De Hoekse Lijn vergt een investering van honderden miljoenen euro's in iets dat er grotendeels al was. Uiteraard is GroenLinks blij dat er in OV geïnvesteerd wordt. Maar was dit het meest voor de hand liggende project? In Schiedam wachten bewoners van Spaland al decennia op de hun beloofde verlenging van tramlijn 21. Vlaardingen wil tramlijn 24 doortrekken naar het centrum. Maassluis ziet graag buslijn 36 terugkomen, zodat reizigers niet meer via Schiedam naar Den Haag hoeven te reizen. Met de (meer)kosten van de Hoekse Lijn had veel van dat fijnmazige vervoer geregeld kunnen worden.

Helaas hebben Schiedam, Vlaardingen en Maassluis over dit alles bar weinig te zeggen. De Metropoolregio zet democratische besluitvorming op grote afstand. Met gezamenlijk ruim 180 duizend inwoners is de inspraak gereduceerd tot 3 stemmen op 23 gemeenten en kunnen gemeenteraden hooguit bedenkingen uiten in een zienswijze. Het geld dat nu op de Hoekse Lijn moet worden toegelegd, moet ergens vandaan komen en de bewoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zien de bui al hangen. Bezuinigingen zijn soms onvermijdelijk en dan moeten lokale bestuurders dat - met pijn in het hart - slikken. Maar als dat moet voor een megalomaan OV-project waar we nooit de grote meerwaarde in zagen, dan is dat een heel bittere pil.

 
Jeroen Ooijevaar, fractievoorzitter GroenLinks Schiedam
Lianne van Kalken, raadslid GroenLinks Vlaardingen
Raoul Kleijwegt. lijsttrekker GroenLinks Maassluis