Installatie nieuwe gemeenteraad Vlaardingen - 27 maart 2014
Lianne van Kalken

Maidenspeech van GroenLinks raadslid Lianne van Kalken over koopzondag

Donderdag 26 juni hield Lianne van Kalken haar maidenspeech in de raadsvergadering bij het agendapunt koopzondagen. Zij verving deze avond Kees Borsboom.

_________________________________________________________________________________________

Ik vervang vanavond Kees Borsboom, dat er geen misverstand over bestaat. Hij is niet vertrokken bij GroenLinks....

Geachte Raad, College, burgers van Vlaardingen en winkeliers, het voorliggende raadvoorstel gaan we steunen.
Echter niet voordat wij onze kritiek geuit hebben op de manier waarop dit stuk tot stand is gekomen.

Een lesje politiek heb ik de afgelopen weken gehad. Het, we kunnen het inmiddels wel “ zorgdossier” noemen: de koopzondagen.

En dat terwijl ik toch dacht dat de gemeente Vlaardingen wel ECHTE zorgdossiers heeft die onze kant op komen.

Tot mijn uiterste verbazing las ik na de vorige raadsvergadering in onder meer de krant dat de oppositie de ondernemer in de kou laat staan.  Daar kan ik uitgebreid op ingaan wat ik daar van vind, meer van belang is wat de burger ziet.
Slechts een coalitie die oppositie verwijt en andersom. Feit is dat de winkelier tot nu toe nog niets heeft. Is dat dan politiek?

IKV Ondernemend Vlaardingen en het Detailhandelsplatform Vlaardingen hebben het standpunt dat alle koopzondagen moeten worden vrijgegeven. GroenLinks Vlaardingen is van mening dat de winkeliers zelf mans genoeg zijn om dit te regelen. 

Het college is die mening duidelijk niet toegedaan, in de greep gehouden door de CU/SGP, en legt nu een rommelig voorstel voor waarin er via een ingewikkelde constructie alsnog gereguleerd moet worden door de gemeente.

GroenLinks gaat akkoord met dit voorstel, nu dit blijkbaar is wat er voor de burger van Vlaardingen te bereiken is. Zodat de winkeliers eindelijk kunnen gaan ondernemen, en wij ons met echte ZORG-dossiers bezig kunnen gaan houden.

Het liefst had GroenLinks gewild, en wellicht kan dat nog worden overgenomen door het DPV, dat alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven winkeliers, groot en klein, een referendumachtig briefje krijgen waar de vraag wordt gesteld “hoeveel zondagen wilt u open in 2015?”. Zo simpel kan het zijn.

Bovendien is voor ons vooral van belang dat:

  • Hoeveel zondagen men open wil gaan, aan de winkeliers zelf is. De meerderheid beslist: one winkelier, one vote.
  • De rechten en plichten van werknemers wettelijk geregeld zijn, winkeliers moeten zich hier aan houden.

Dit laatste staat nog niet in het stuk, maar hieraan hechten wij wel waarde omdat zo het sociale en democratische karakter tot uitdrukking wordt gebracht.  Wij zullen bij de toetsing in het najaar hier dan ook op terugkomen.

Over de wijze van tot stand komen valt te zeggen dat het achterkamertjesgehalte uiteindelijk slechts de burger in verwarring heeft gebracht. Wij dreigden terecht te komen in het moeras van de verschrikkelijke compromissen.

Er is toch niets op tegen om gewoon openlijk een rondje te brainstormen en politieke inventarisatie te plegen. Iedereen weet toch wel dat CU/SGP tegen is, en dat het CDA kool en geit spaart.
Dat de rechtse partijen meer het grootkapitaal steunen en dat het de linkse partijen ook om de medewerkers en de zelfstandige winkelier gaat.

Kortom wethouder, wij hadden meer verwacht van de procesvaardigheden van dit college.

In het belang van de stad, en de ondernemer stemmen wij nu voor. En wij wensen het DPV en IKV dan ook heel veel succes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zie ook het nieuwsbericht over de Koopzondag op Vlaardingen24.nl