Meer een vraag-en-antwoord avond dan een echt lijsttrekkersdebat

Op maandag 10 februari vond het eerste officiële lijsttrekkersdebat plaats. Op uitnodiging van de IKV (de Industriële Kring Vlaardingen) trokken 13 lijsttrekkers naar het Delta Hotel om met elkaar in debat te gaan.

Susan van der Steen, ditmaal in haar rol als bestuurslid van de IKV, ondervroeg de lijsttrekkers op enkele punten uit hun verkiezingsprogramma. Tot een echt debat kwam het helaas niet. De vragen waren voornamelijk ondernemers georiënteerd, hoe kunnen ondernemers meer zaken doen met de gemeente, hoe bevorderen we de bereikbaarheid en hoe trekken we meer bedrijven naar Vlaardingen en verhogen we de werkgelegenheid. Allemaal relevante vragen waarop de meeste lijsttrekkers wel een adequaat antwoord hadden.
Het werd uiteindelijk meer een vraag- en-antwoord avond waarbij het in debat gaan met de ondernemers niet aan de orde kwam. Enkele wethouders maakten gebruik om vooral hun successen te etaleren en kregen daar van de debatleidster alle ruimte voor.

Na afloop was de algehele teneur: bekende verkiezingsretoriek, waarbij allerlei toezeggingen werden gedaan die wettelijk gewoon niet zijn toegestaan, zoals het selecteren van alleen Vlaardingse ondernemers om hen daarmee voorrang te geven bij het verlenen van opdrachten.

De kloof tussen politiek en burger/ondernemer is na die avond niet kleiner geworden. Een andere opzet van die avond had mogelijk meer helderheid kunnen verschaffen, maar met 13 partijen blijft het een troebele vijver.

Kees Borsboom
Lijsttrekker GroenLinks Vlaardingen