Meerderheid Vlaardingse raad stuurt klemmende brief aan ministers over de detentie van kinderen van asielzoekers

In de raad van 18 oktober las Alke van Marsbergen (SP) de brief voor. Uitgezonderd SBV en VVD ondertekenden de raad deze brief gericht aan minister president Balkenende en de ministers Verdonk en Hirsch Ballin (Vreemdelingenzaken en Justitie).

 

Datum: 18 oktober 2006Onderwerp: Detentie kinderen asielzoekerExcellentie(s),Als grote meerderheid van de gemeenteraad van Vlaardingen vragen wij uw aandacht voor het volgende.Met afschuw namen wij kennis van de gebeurtenissen rond het 8-jarige Chinese jongetje Hui dat met zijn moeder in afwachting van hun uitzetting gedurende ruim drie weken in Zeist in detentie is gehouden. Wij verkeerden in de veronderstelling dat wij in Nederland in een beschaafd land leven, in een land met veel regels, maar wel in een land waar een ieder in vrijheid kan en mag leven. Een land ook waar een kind kan spelen en zodoende zijn of haar nieuwe wereld kan ontdekken. Een land dat zich houdt aan de internationale rechten van het kind, die o.a. inhouden dat een kind in vrijheid en veiligheid moet kunnen opgroeien. Kortom: een land dat een kind in al zijn facetten KIND laat zijn.Sinds enkele weken zijn wij een illusie armer. Zelfs in dit beschaafde Nederland worden volstrekt onschuldige kinderen opgesloten. Alleen omdat één van de ouders weigert mee te werken aan zijn of haar asielprocedure.Wij hebben er natuurlijk begrip voor dat de toelating van asielzoekers aan regels is gebonden. Regels waarin wij ons als afzonderlijke raadsleden en politieke partijen wel of niet kunnen vinden. Waar we het echter niet mee eens zijn, is dat de band tussen ouder en kind wordt misbruikt als pressiemiddel als gevolg waarvan onschuldige kinderen in een cel belanden. U zult toch met ons eens zijn dat dit niet past in een beschaafd land als het onze. Dat moeder en kind inmiddels op grond van nieuwe informatie uit de bewaring zijn ontslagen, doet aan deze principiële stellingname niet af.Wij doen dan ook een klemmend beroep op u ervoor te zorgen dat een situatie als deze, waarin een kind van zijn elementaire recht om als kind te leven wordt beroofd door het gevangen te zetten, zich niet meer zal voordoen.Hoogachtend,De onderstaande leden van de raad van de gemeente Vlaardingen:De leden van de fracties van: AOV, CDA, CU/SGP, GroenLinks, PvdA, SP en VV2000/Leefbaar Vlaardingen