____________________________________________________________

Zo, dat was een mooie avond, maandag 23 mei 2022. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft na een kort debat en een schriftelijke stemming het nieuwe college benoemd, met in haar gelederen Lianne van Kalken, die vorige raadsperiode nog fractievoorzitter voor GroenLinks was in de raad. Het college bestaat verder uit Bart Bikkers (VVD), Koen Kegel (D66), Jacky Silos (CDA), Ivana Somers-Gardenier (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) en A.J. Proos (CU-SGP).

Daarnaast nam de raad afscheid van Bart de Leede als wethouder namens GroenLinks. Zowel burgemeester Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen als onze fractievoorzitter Neill Voorburg hadden mooie woorden voor Bart.

Extra raadsvergadering - afscheid GL wethouder Bart de Leede - 23 mei 2022

Na deze mooie momenten dook de raad nog even diep het debat in om het coalitieakkoord 2022-2026 “Groei en Bloei” te bespreken. Aan dit akkoord op hoofdlijnen is geschreven door D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de VVD, onder leiding van de twee informateurs Bert van Alphen (GroenLinks) en Boudewijn Revis (VVD).

Zowel uit het akkoord als de uitgesproken bijdrage van Neill Voorburg klinkt duidelijk de wil om samen te werken met de hele raad. Dit is zeker mogelijk, er lijkt namelijk breed draagvlak in de raad voor de inhoud van het akkoord. De meeste oppositiepartijen partijen hadden voornamelijk opmerkingen over het proces of de vorm. Uitzondering hierop was de SP waardoor er een interessante uitwisseling van ideeën ontstond tussen Arnout Hoekstra en Neill Voorburg.

Het akkoord is uiteindelijk aangenomen met 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Raad en college gaan nu samen aan de slag om de hoofdlijnen verder uit te werken in uitvoeringsprogramma’s.

Hieronder de uitgesproken bijdrage van fractievoorzitter Neill Voorburg.

____________________________________________________________

Voorzitter,
Net als zoveel andere mensen wilde ik soms dat ik het verleden kon veranderen.
Nou, dat kan ik niet, maar ik kan wél het heden en de toekomst beïnvloeden, met de hoop dat wanneer dit het verleden wordt, het een verleden blijkt te zijn dat het waard is om te hebben.

Voorzitter,
De laatste maanden zijn een ‘rollercoaster’ geweest aan emoties: hoop, vrees, geluk, dankbaarheid, onzekerheid, besluiteloosheid, passie, trots. Van verkiezingswinst naar formatie en vanavond weer hier in de raad. Het was me absoluut een eer en voorrecht om mee te mogen werken aan de basis van een nieuwe koers voor Vlaardingen. Tot in de late uurtjes gesprekken voeren met mensen die diezelfde verantwoordelijkheid voelen als ik. Met als doel het toekomstige verleden van Vlaardingen, net even iets mooier te maken dan het huidige.
Positiviteit, voorzitter, positiviteit, dat is wat we volgens mij uitstralen met dit akkoord. Groeien en bloeien.

Voorzitter,
Ondanks dat ik altijd mijn best doe om positief en zelfverzekerd over te komen, ken ik genoeg momenten van twijfel en onzekerheid. Twijfel of mijn keuzes wel de juiste zijn, want inderdaad “Met grote kracht, komt grote verantwoordelijkheid”. Spanning over hoe de plannen worden ontvangen in de stad, door haar inwoners, door haar rijke maatschappelijke organisaties. En niet in de laatste plaats door mijn collega’s in deze raad, voor mij het eerste en meest directe klankbord, mensen die ik respecteer. Collega’s waarvan ik weet dat ze dezelfde worstelingen, spanning, onzekerheid en gevoel van verantwoordelijkheid kennen in dit huis als ik. Ik vraag mijn collega’s dan ook oprecht om aan te geven wat ze mooi vinden, maar ook wat ze graag anders zien of anders zouden doen. Voor mij waardevol omdat ik weet dat jullie, zeg ik via de voorzitter, als geen ander weten wat het is om hier te staan, op dit podium.

Voorzitter,
Graag door naar de inhoud, een terrein waarin ik me van nature meer als een vis te water voel. Groei en bloei. Ambitie en positiviteit. We gaan weer investeren in Vlaardingen, in haar groen, in haar mensen. We gaan zaken eindelijk écht anders aanpakken: ecologisch groenbeheer, het verbinden van groene gebieden (zowel binnen als buiten de bebouwde kom), het toevoegen van groen, biodiversiteit, een stadsecoloog. Maar ook inzetten op preventie, aanpakken van schulden en armoede, een energietransitie die rekening houdt met mensen met een kleinere beurs. We treden hierbij buiten de gebaande paden, het kan wél, zou ik bijna zeggen. Positieve politiek voorzitter, daar ga ik voor, daar gaat GroenLinks voor. Positieve politiek.

Ik gaf het tijdens mijn betoog in het duidingsdebat al aan: ik wil graag dat alle partijen meedoen. Met het voorliggend akkoord op hoofdlijnen zijn de financiële kaders duidelijk, iets waar de collega’s in dit huis om vroegen. Met de coalitiepartijen hebben we een bestemming geschetst. Nu is het zaak om onze route daarnaartoe gezamenlijk uit te zetten. Daar is niet alleen inhoudelijk ruimte voor, maar ook financieel is er ruimte voor initiatieven vanuit deze raad. Want elk jaar weer zijn er mooie initiatieven uit de stad of raad waar niets mee gedaan kan worden omdat er geen budget is. Door een vrije ruimte van structureel 500.000 in te bouwen kunnen we daar eindelijk iets mee doen. De wereld is steeds onvoorspelbaarder aan het worden. Maar hiermee kunnen we als raad, als gemeente, als stad, beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit kan al bij de komende voorjaarsnota, waar de gehele coalitie het initiatief aan de oppositiepartijen laat. Ik ben erg benieuwd waar u mee komt.

Voorzitter,
Ik ben enorm trots op het ambitieuze en positieve akkoord dat voor ligt. Vlaardingen wordt hiermee groener én socialer. Ik heb er zin in om hier de komende jaren met elkaar voortvarend mee aan de slag te gaan. Soms met grote stappen en veel vaker met kleine stapjes. Maar altijd en onvermijdelijk richting een nieuw verleden.
Afsluitend voorzitter, wil ik iets, via u, tegen mijn collega’s in de raad zeggen. Met de woorden van Politiecommissaris James Gordon, (de politiecommissaris uit Batman, u weet: ik heb iets met vleermuizen, kan er niks aan doen): “Je gaat het verschil maken. Vaak zal het niet enorm zijn, het zal zelfs niet eens altijd zichtbaar zijn. Maar dat maakt het niet minder belangrijk."

Dank u wel.
 

Neill Voorburg, 23 mei 2022