Menigeen zal zich Jos herinneren als de flamboyante verschijning op de ledenvergaderingen waar hij raadsleden, bestuursleden en wethouder het vuur aan de schenen legde. Dit hetgeen overigens niet tot ieders vreugde. Jos was wat dat betreft een perfectionist, vrijwilliger betekende voor hem niet dat er minder professioneel gehandeld diende te worden.
Het ging hem erom de heersende macht achter de broek te blijven zitten. En dat deed hij van jongs af aan in allerlei verschillende functies.

Vanaf eind jaren 60 was hij voorzitter en secretaris van de PSP, een van de voorgangers van GroenLinks. Als een van zijn eerste daden organiseerde hij, samen met anderen een demonstratie in het Stadhuis, na de grote brand bij de ENCK.
In 1977 was hij korte tijd raadslid. Later startte hij samen met Jack Tsang Glynx op, een niet-partijgebonden platform voor verdiepende gesprekken, weg van de politieke waan van de dag. Kees Vendrik was de eerste gast.
Jos was een man van initiatieven. Zo was er in de jaren 70 het roemruchte PSP-pandje met linkse literatuur en films.
Hier komt weer een andere kant van Jos naar boven, namelijk zijn interesse in kunst en cultuur. Hij runde met Kunst+ verschillende galerieën. Ook de moderne klassieke muziek mocht zich in zijn belangstelling verheugen.

Een veelzijdig man is heengegaan. Velen zullen hem missen.
Wij wensen Rita heel veel sterkte in deze moeilijke dagen.

GroenLinks afdeling Vlaardingen