Na de 'Wiettop' van de burgemeesters heeft GroenLinks enkele vragen

Afgelopen vrijdag was de landelijke 'bestuurlijke top drugsbeleid'. Jack Tsang wil nu graag de actuele Vlaardingse situatie helder krijgen en stelt burgemeester Tjerk Bruinsma een zestal vragen.

Vlaardingen, 22 november 2008Betreft: drugsbeleid in Vlaardingen.Geachte heer Bruinsma, beste Tjerk,Een burgemeester kan niet overal tegelijk zijn.Een toch wel unieke cursus volgen met (aanstaande?) coffeeshopmedewerkers, en ook nog in Almere de 'Wiettop' volgen, gaat natuurlijk niet. Of was u er soms toch, maar hebben we u over het hoofd gezien in het mediageweld? Zowel de cursus als de 'Wiettop' ademden, voor zover wij het konden beoordelen, dezelfde boodschappen uit.Een samenvatting:Reguleren en controleren."Het gedoogbeleid een opknapbeurt geven." "Het gaat om voordeur èn achterdeur." "Criminaliteit aan de achterdeur moet worden teruggedrongen." "Ontmoedigingsbeleid opvoeren." "Sluiting coffeeshops is geen optie omdat dan 06 verspreiding de zaak volstrekt uit de gecontroleerde omgeving haalt." "Algemeen verbod is al helemaal geen oplossing. Met reguleren kan je voorwaarden stellen en beter controleren." "Nederlanders blowen er niet massaal op los, wij scoren onder het EU-gemiddelde." "Nederland moet niet bang zijn voor reacties uit het buitenland, maar het beleid gewoon goed uitleggen. We hebben ijzersterke argumenten."Op de TV op vrijdagavond zagen we de burgemeesters Cohen en Leers de vergelijkingen met de reguleringswetten en handhavingactiviteiten als het gaat om alcohol en tabak uitgebreid maken.Wat GroenLinks betreft prima, we spraken dat al eerder uit.Om de actuele Vlaardingse situatie helder te krijgen een zestal vragen.• Staat u achter de verklaring die namens 33 burgemeesters*) van kleine en grote gemeenten op de persconferentie door mevrouw Jorritsma (VVD) toegelicht werd?• Bent u voornemens zich alsnog aan te sluiten bij deze uitspraken?• Hebt u meegedaan aan het telefonisch onderzoek van Binnenlands Bestuur, zo ja wat was uw antwoord op de gestelde vragen?• Gaat u voorstellen/regelen dat de medewerkers van de Vlaardingse coffeeshops ook een cursus bezoeken zoals u die meegemaakt heeft?• Zou u indien de wet dit toelaat gecontroleerde teelt**) in Vlaardingen op een industrieterrein***) willen hebben?• Heeft uw beantwoording van bovenstaande vragen op korte of lange termijn mogelijk consequenties voor het drugsbeleid in Vlaardingen?Wij danken u bij voorbaat voor een snelle beantwoording.Namens de fractie van Groenlinks,Jack Tsang.*)    Van zowel CDA als van andere partijen.**)  Een gesloten systeem onder toezicht van de rijksoverheid en/of gemeente.***) Illegale wietteelt in woonwijken is gevaarlijk en moet bestreden worden.