Negen gemeentelijke gebouwen in Vlaardingen worden duurzaam

'Duurzaam begin in eigen-huis' gaat plaatsvinden. Op verzoek van GroenLinks gaat de gemeente negen eigen gebouwen voorzien van een duurzaamheidspakket. Voorbeeldfunctie en aanluiten bij onderhoudsprogramma wegen daar in mee. Zo staat te lezen in een memo van B&W aan de gemeenteraad.

----------------------------------------------------------------

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

Van burgemeester en wethouders

Onderwerp: duurzame maatregelen aan gemeentelijke gebouwen

Datum: 24 maart 2009

In de laatste begrotingsbehandeling stelde de heer J. Tsang, dat de gemeente eigenaar is van meer dan 170 gebouwen en voor een deel van deze gebouwen verantwoordelijk is voor het energiegebruik. Hij verzocht het college te laten onderzoeken, bij welke gebouwen er zinvolle mogelijkheden zijn om duurzame energiemaatregelen te treffen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Later is daar een vraag bijgekomen naar de toepassingsmogelijkheden van groene daken op gemeentelijke gebouwen. Wethouder Robberegt zegde toe beide zaken te laten onderzoeken.In het hierbij aangeboden onderzoeksrapport van Van Liefland Milieuadvies, uitgevoerd in nauw overleg met de afdeling Vastgoedbedrijf, is de vraag vanuit de raad over de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen beantwoord.

De technieken om energie te besparen en duurzame energie op te wekken zijn volop beschikbaar. De investeringskosten kunnen hoog zijn maar verdienen zich terug door lagere energiekosten. Aandachtspunt is een goede verdeling van de kosten (investering door de opdrachtgever) en de baten (lagere energierekening voor de gebruiker) bij gebouwen die door derden gebruikt worden. Bij de keuze voor maatregelen moet goed gekeken worden naar het gebouw, de bestaande installatie, het onderhoudsprogramma en het gebruik. Op basis daarvan kan de technische en financiële haalbaarheid van maatregelen bepaald worden.De aanleiding om met een gebouw aan de slag te gaan verschilt. De belangrijkste redenen zijn de voorbeeldfunctie van de gemeente en het aansluiten bij onderhoud en renovatie. Op grond daarvan zijn in dit onderzoek 10 gemeentelijke gebouwen geselecteerd. Per gebouw is aangegeven welke maatregelen zinvol toepasbaar zijn. Voor elk type gebouw en gebruik zijn passende maatregelen mogelijk die vaak ook nog eens tot een aangenamer binnenklimaat leiden. Om precies te weten welke maatregelen toegepast kunnen worden is per gebouw een technisch onderzoek noodzakelijk.De vraag naar de duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen houdt mede verband met het gemeentelijke klimaatbeleid en het programma voor een nieuw stadhuis.Het gemeentelijke klimaatbeleid richt zich op een 40% reductie van CO2 in 2025 ten opzichte van 1990. Daaruit volgt ook voor het gemeentelijke gebouwenbezit een opgave om energiebesparende maatregelen te treffen. In het kader van de regionale klimaatagenda is wethouder Robberegt de rol toebedeeld van bestuurlijk trekker van het gezamenlijke project energiebesparing in gemeentelijke gebouwen.In het programma voor een nieuw stadhuis is een ambitieuze doelstelling opgenomen voor duurzaamheid en energiebesparing. De verhuizing vanuit verouderde kantoorpanden (alle met energielabel G) naar een energieneutraal gebouw past in het gemeentelijke klimaatbeleid. Naast de kantoorpanden bestaan er nog tal van andere gemeentelijke gebouwen waar maatregelen voor energiebesparing en duurzaamheid in de komende jaren aan de orde zullen zijn.

Wij zullen de notitie Verduurzaming gemeentelijke gebouwen in Vlaardingen (zie bijlage) gebruiken voor een plangewijze aanpak van -in eerste instantie negen- gebouwen die zijn genoemd in het rapport. Voor de nieuwbouw van het stadhuis zijn al eisen geformuleerd in het onlangs vastgestelde PVE.

 Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris - ir. C. Kruyt de burgemeester - mr. T.P.J. Bruinsma