Nieuwsgierig Op Pad ging GroenLinks raadslid Kees Borsboom naar de presentatie van plannen bedrijventerrein Groot Vettenoord

En hoe staat het met het idee van GroenLinks om hier werken en wonen te combineren?

Op uitnodiging van de gemeente Vlaardingen en de Kamer van Koophandel waren de ondernemers en de raadsleden uitgenodigd om de presentatie van de plannen aan te horen en verder met elkaar van gedachten te wisselen.Naast de hoge economische waarde staat dit gebied ook bekend als een verpauperd gebied dat hoog nodig aan renovatie toe is. De gemeente Vlaardingen heeft ‘uiteraard’ een extern bureau ingehuurd om een en ander in kaart te brengen en een Plan van Aanpak te schrijven.Het door GroenLinks ingenomen standpunt dat de leegstaande woningen boven de bedrijven uitstekend gebruikt kunnen worden om het gebied veiliger en leefbaarder te maken staat nog steeds. Nieuwbouw langs de westelijke en noordelijker rand ligt iets lastiger omdat het gebied als ‘categorie 4’ te boek zou staan - woningbouw zou dan geen optie meer zijn. Navraag leverde echter geen inzicht op in het aantal bedrijven dat in deze categorie zou vallen.Als door verplaatsing van enkele bedrijven dit gebied in een betere categorie terecht zou komen dan heeft dat voor GroenLinks de voorkeur. Wonen en Werken moet samen kunnen.Jammer, dat slechts ondergetekende van GroenLinks èn de als ondernemerspartij bekende groep gebruik maakten van deze uitnodiging. Een gemiste kans voor de andere partijen!Overigens zullen we nog wel aan de wethouder vragen naar het aantal beschikbare woningen en de meest vervuilende bedrijven in dat gebied. Kees Borsboom,Raadslid GroenLinks.