Onbedoelde heiligschennis

Volgend jaar Norfolk op de mijter van St. Nicolaas?

Vlaardingen, 18 november 2007 Aan: St. Nikolaas, p/a Burgemeester Bruinsma.Betreft: St. Nikolaas zelf

 Zeer geachte en hoogwaardige St. Nicolaas,

Gisteren heb ik mij ernstig ongerust gemaakt over uw status als Vlaardingse kindervriend pur sang.

U werd uiteraard hartelijk ontvangen door onze burgemeester Tjerk Bruinsma, een soort jonge knul naast u. Op de Markt beneden het bordes stonden enige honderden kinderen die hun ouders, opa’s en oma’s hadden meegenomen, u opgewekt toe te zingen.*)

Plotseling, volstrekt over de hoofden van de kinderen heen, werd ineens met veel onbegrijpelijke marketingtaal Norfolk, de ‘hoofdsponsor’ van dit evenement, uitbundig gepromoot.... Ik kan me voorstellen dat u als kindervriend toen met gekromde tenen stond. Later werden er nog pakjes uitgedeeld met een Norfolksticker. Toe maar! ....

Dat u, in al uw eerbiedwaardigheid, een soort dankbaar ‘Norfolkprietpraat’ moet aanhoren gaat mij te ver! Waar is het eind hiervan? Volgend jaar moet u misschien op komen draven met Norfolk op uw mijter.... Wèg met deze onzin!!! En, als dit nog eens gebeurt: de verantwoordelijken in de zak naar Spanje!

Een bevriende marketingdeskundige fluisterde mij nog in het oor dat ongetwijfeld ook de top van Norfolk zelf niet blij met deze onbedoelde negatieve PR zou zijn. Maar als raadslid van GroenLinks ga ik daar natuurlijk niet over.

Ik stuur dit briefje maar naar de burgemeester, die zult u komende dagen nog wel tegenkomen. Hij zal dit zeker aan u willen overhandigen.

Ondertussen kijk ik elke avond in mijn schoen of er een berichtje van u ligt. Met vriendelijke en vooral resprectvolle groet,

 Jack Tsang,gemeenteraadslid.

 *) In het kader van de zoektocht naar onze identiteit lijkt mij meer aandacht voor gewone St. Nicolaasliedjes als: “Wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe“, op zijn plaats. De actualiteit van deze boodschap is voor jongeren èn ouderen van toepassing. Meer nog dan het jumpen lijkt mij. Nb. Deze noot is vooral bestemd voor de programmapiet.