Ook in de toekomst blijft geld beschikbaar voor sportinstuiven 50+ers

Na onrust hierover zegt GroenLinks wethouder Jan Robberegt dit toe in een brief

Geachte deelnemers en deelneemsters aan de sportinstuiven 50+De afgelopen weken is er bij u onrust ontstaan over de voortzetting van de sportinstuiven voor 50+ers op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.Door het gemeentelijke Sportservicebureau is aangegeven dat gezocht wordt naar een andere organisatievorm van deze instuiven.Het belang dat de gemeente hecht aan sport en beweging voor onder meer de leeftijdscategorie 50-plus is hierbij niet in het geding en wij zijn ook bereid daarvoor in de toekomst een financiƫle inspanning te blijven leveren.De instuiven zullen voorlopig op de gebruikelijke wijze voortgezet worden.Zodra wij een concreet beeld hebben van de mogelijk nieuwe organisatievorm zullen wij u hierover informeren, waarbij - zoals hierboven vermeld -de activiteiten als zodanig zullen blijven bestaan.Hoogachtend,J.L. RobberegtWethouder van Vlaardingen