In navolging op Rotterdam, wordt ook in Vlaardingen gepleit voor het aan banden leggen van vuurwerk. GroenLinks, D66, PvdA, Onafhankelijke Socialisten (Fractie Kerkhof), VVD en CU-SGP zullen hiertoe een motie indienen in de eerstvolgende raadsvergadering op 30 januari.

Burgemeester Bas Eenhoorn gaf tijdens zijn nieuwjaarstoespraak aan voorstander te zijn van een vuurwerkverbod. Hij riep dan ook de Tweede Kamer op om dit verbod direct landelijk in te voeren. De Vlaardingse raadsfracties zijn ook voorstander van een landelijk verbod, maar willen in de tussentijd niet stilzitten. Het kan namelijk meer dan een jaar duren, voordat een dergelijk landelijk verbod door de Tweede en Eerste Kamer in wet en regelgeving wordt omgezet. En het is voor verkopers en afnemers van vuurwerk van belang dat ze ruim op tijd weten waar ze aan toe zijn.

“Iedere jaarwisseling zien we dat er veel overlast ontstaat door vuurwerk. Mensen durven de laatste dagen van het jaar vaak niet meer de straat op. Het vuurwerk dat een grote brand aan de Insulindesingel veroorzaakte, staat ook nog vers in het geheugen van vele Vlaardingers.” aldus Koen Kegel, fractievoorzitter van D66 Vlaardingen.

“Wanneer je kijkt naar milieuoverlast en lichamelijk letsel, dan zie je ook de schadelijke gevolgen voor mens en dier. Meer dan een half miljoen mensen hebben daarom de afgelopen dagen op de website Vuurwerkmanifest.nl aangegeven voorstander te zijn van het verbod op consumentenvuurwerk.”, aldus Lianne van Kalken, fractievoorzitter van GroenLinks Vlaardingen.

De partijen willen laten onderzoeken of het nog dit jaar mogelijk is om een dergelijk vuurwerkverbod voor de gehele gemeente in te stellen. Ook zullen zij het college vragen om met alternatieven te komen voor een prachtig nieuwjaarsfeest en te pleiten bij de minister voor een landelijk vuurwerkverbod.

Lees ook het bericht hierover in het Algemeen Dagblad

Lees ook het bericht hierover op Rijnmond Nieuws