Op Pad loopt Jack Tsang tegen vragen van de SP op

Vragen van de SP over financiële bijdrage van het college aan het Marokkaans filmfestival zijn behoorlijk over de top.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DE SP EN INTEGRATIE?Afgelopen weekend werden in de Westwijk, in het kader van het Marokkaanse filmfestival Cinemar, twee Marokkaanse films vertoond. Op zaterdag de film “Le grand voyage”*) en op zondag “Mille mois”**). ’s Middags alleen voor vrouwen en ’s avonds voor iedereen. Het college droeg 900 euro bij aan dit festival.Eerder, op 23 november, stelde de SP vragen ex art. 36 aan het college over “de segregatie van Marokkaanse vrouwen in de Westwijk.” Eén vraag luidde: “Wat is uw opvatting over deze ernstige vorm van segregatie van sekse waarin slecht geïntegreerde moslimmannen tegemoet worden gekomen in hun verwerpelijk behandeling van vrouwen?”***) Hier wordt duidelijk hoe de SP aankijkt tegen Marokkaanse vrouwen die op eigen verzoek onder elkaar een film gaan zitten bekijken.Wij vinden dit behoorlijk overdreven en suggestief.... en vooral jammer!Ik weet niet of ze nog bestaan: vrouwenhuizen, of mannenpraat-groepen - ze dateren uit een tijd waarin Arnout Hoekstra misschien nog niet was geboren.... in feite gewoon een aantal Nederlandse vrouwen of mannen die zich, met een emancipatoir doel, afzonderden, om met elkaar datgene te doen of te bespreken wat nodig was om zich te ‘bevrijden’. Gezamenlijk een film bekijken paste daar goed in.Soms is dat een stap, soms doe je dat gewoon om dat je het zelf zinvol vindt. In dit geval behandelen de getoonde films actuele thema’s uit Marokko van vandaag-de-dag, zoals: de man-vrouw verhouding, religie en de generatiekloof. Thema’s die ook voor de inburgerende Marokkanen relevant zijn.Integreren en emanciperen hebben vaak wat met elkaar te maken. Als het lukt om vrouwen en mannen middels het Marokkaanse filmfestival Cinemar te helpen stappen te nemen om onbevangen deel te nemen aan de Nederlandse samenleving is dat toe te juichen. Dat het college daar € 900,- bijlegt lijkt ons prima.Dat die inburgerende Marokkanen dan boos worden over de suggestieve SP vragen kunnen wij ons voorstellen. Jack Tsang,namens de fractie van GroenLinks.*) "Le grand voyage - Een moderne Marokkaanse jongen rijdt met zijn oude vader van Frankrijk naar Mekka, maar de generatiekloof tussen de twee lijkt wel onoverbrugbaar."**) "In Mille mois komen terloops serieuze onderwerpen aan bod, zoals religie, de verhouding tussen mannen en vrouwen, en hoe het is te leven in een land waar mensen om hun opvattingen van de aardbodem verdwijnen. Toch is Mille mois - dat maakt de productie bijzonder - in de eerste plaats teder en geestig."***) Het college antwoordde: "Prioriteit heeft het om er zorg voor te dragen dat Marokkanen in de Nederlandse samenleving integreren. Daardoor wordt gezocht naar methoden waardoor de doelgroep optimaal wordt bereikt, zodat uiteindelijk vrije deelname van zowel vrouwen als mannen mogelijk en aanvaard wordt."