Opnieuw vragen van GroenLinks over verkeersonveilige Schiedamseweg

Fractievoorzitter Kees Borsboom ontving een reactie van het college op de door hem gestelde vragen inzake de verkeersonveiligheid op de Schiedamseweg in Vlaardingen. Hij is ontevreden over de antwoorden: sommige vragen worden niet beantwoord; en als er al een antwoord is, dan slaat dat niet op de gestelde vraag. Kees Borsboom: “Het gaat ons nog niet eens zozeer om die antwoorden, maar de verkeersveiligheid is in het geding, en het college bagatelliseert de ernst van het probleem en verschuilt zich achter de op handen zijnde renovatie van de riolering!”. Daarom opnieuw vragen aan het college!

_____________________________________________________________________

Vlaardingen, 5 maart 2014

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

 

Geacht College,

Naar aanleiding van de gestelde vragen heb ik met verbazing uw antwoorden gelezen.
U geeft gewoon geen antwoord op mijn vragen, en dat is niet voor de eerste keer.

Antwoord 1:
U schrijft dat de Schiedamseweg uw voortdurende aandacht heeft, u geeft geen antwoord of u op de hoogte bent van de hoge snelheden. De meting van september 2013 is deze een laatste uit een lange reeks? Graag ontvangen wij uw eerdere metingen. Ons inziens gaat het niet over de 15% gemeten snelheidsovertredingen, maar over de hoogte van de gemeten snelheden. Met name in de avonduren wordt er zeer hard gereden. Heeft u ook in de avonduren snelheidsmetingen gedaan?

Antwoord 2:
U brengt dit onder de aandacht en is daarmee uw bemoeienis over? U gaat over de veiligheid in het verkeer, de politie is slechts uitvoerend.

Antwoord 3:
Het gaat ons niet om veiligheidsbeleving, de GroenLinks fractie maakt zich zorgen over de verkeersonveiligheid. Beleving is iets subjectiefs, wacht u eerst persoonlijke ongelukken af voordat u maatregelen treft?

Antwoord 4:
Uit uw antwoord van vraag 3 kan ik niet opmaken dat u een onderzoek gaat instellen.
Mijn vraag is dus niet beantwoord.

Antwoord 5:
Wederom geen antwoord op mijn vraag. Gevraagd wordt of u met bewoners gaat overleggen om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. U geeft slecht als antwoord dat bewoners op de hoogte gesteld worden van de op handen zijnde renovatie van het riool.

Antwoord 6:
Welk onderzoek gaat u nu dan uitvoeren ? (zie ook reactie op vraag 4)

 
Met vriendelijke groet,

Kees Borsboom - fractievoorzitter GroenLinks