Enkele oppositiepartijen reageren op de door Jan Anderson geschreven open brief aan de Raad van Vlaardingen (zie bijlage) waarin hij kritiek uit op de gehele raad. In hun brief maken deze partijen duidelijk dat zij niet over één kam geschoren willen worden met de coalitie (-partijen en college). In de slogan van het college ‘Samen aan zet’ herkennen zij zich totaal niet! De manier waarop de coalitie op dit moment bestuurt betekent dat sport-, sociale- en culturele instellingen in de begroting 2015 opnieuw gekort worden of zelfs gesloten dreigen te worden. Zij nodigen alle Vlaardingers dan ook uit met hen mee te denken over de invullingen van een gezonde en houdbare begroting op lange termijn.

Vlaardingen 9 oktober 2014

 
Geachte heer Anderson, beste Jan,

Naar aanleiding van je ingezonden open brief inzake de raadsvergadering hebben wij, onderstaande oppositiepartijen, toch wel behoefte hierop te reageren.

Het mag als bekend verondersteld worden dat de burgers van Vlaardingen op 19 maart 2014 gestemd hebben op politieke partijen van hun voorkeur en dat er daarvan 11 zijn vertegenwoordigd in de Vlaardingse raad.
De grootste partij heeft het voortouw genomen om een college te vormen dat op een meerderheid in de raad zou kunnen rekenen. Arnout Hoekstra van de SP heeft met 4 andere partijen gemeend dat zij met een minimale meerderheid van 18 zetels het mandaat van de kiezers hebben.
Dankzij de kieswet zitten zij daar, terwijl slechts een minderheid van de burgers hen gekozen hebben. De meerderheid van de kiezers heeft dus niet op deze combinatie van partijen gestemd.

Deze coalitie heeft een program op tafel gelegd met de pakkende titel “Samen aan zet”, uiteraard hebben de 18 raadsleden van de coalitiepartijen zich daar achter geschaard.

Nu veronderstelt deze titel dat zij dit samen met de andere raadsleden, en de burgers en maatschappelijke organisaties zouden gaan uitvoeren. Niets is echter minder waar!
Bij de eerste de beste krachtmeting met de raad hebben zij een voorjaarsnota 2014 gepresenteerd waarbij structurele bezuinigingen zijn neergelegd oplopend van 8 tot 12 miljoen per jaar.
Culturele instellingen maar ook sport worden wederom gekort in hun subsidie terwijl zij in de raadsperiode 2010/2014 ook al heel veel hebben ingeleverd. Ook de zo noodzakelijke takendiscussie wordt op een handige manier omzeild.

Is het vreemd dat zowel de burgers, de maatschappelijke organisaties en een groot deel van de raad op hun achterste benen staan. Wat nu “Samen aan zet”?
De coalitie legt ‘samen’ uit als “tezamen met de 18 raadsleden en de wethouders de dienst uitmaken” en de maatschappelijke-, culturele- en sportorganisaties de nek om draaien door wederom te snijden in hun subsidie.
En dat terwijl een minderheid van de burgers op hen gestemd heeft.

Een oploop op de markt voor het stadhuis en flyeracties zijn daarvan het gevolg.
Voor de burgers die de raadsvergadering proberen te volgen blijft veel onzichtbaar. Zij weten niet hoe dit college opereert en met welke arrogantie de coalitie achterover leunt en de oppositie verwijt dat zij niet coöperatief meewerkt.
Graag nodigen onderstaande partijen alle burgers van Vlaardingen uit om samen de bezuinigingen in te vullen en samen na te denken hoe we de begroting ook op lange termijn gezond en houdbaar kunnen maken en vooral houden.

 
Met vriendelijke groet,

Kees Borsboom (GroenLinks)
Ivana Somers-Gardeniers (VV2000/ Leefbaar Vlaardingen)
Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen)
Arthur Jonkers (AOV)
Albert Brouwer (Stadbelangen Vlaardingen)

Aanmelding om mee te willen denken en praten:
kees.borsboom@vlaardingen.nl

_______________________________________________________________________________

Bijlage: Ingezonden brief Jan Anderson aan Vlaardingse gemeenteraad - september 2014