OPROEP: Protest-Wake bij uitzendcentrum Zestienhoven

GroenLinks Vlaardingen roept alle Vlaardingers op om zondagavond 6 november om 19.00 uur aanwezig te zijn bij Het Uitzendcentrum Zestienhoven in Rotterdam als uiting van ongenoegen en schaamte over het Nederlandse uitzetbeleid.

De wijze waarop minister Verdonk omgaat met het lopende onderzoek achten wij beschamend. Zij verwijt anderen, vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek, stelling te nemen, terwijl ze met haar eigen uitspraken bij herhaling niets anders doet!

Wij sluiten ons aan bij diegenen die duidelijk maken dat de gebeurtenissen bij Schiphol ten enenmale niet kunnen. Dat de verantwoordelijken daar uiteindelijk de consequenties van moeten nemen lijkt ons “voor zover de feiten nu beschikbaar zijn” duidelijk. Het gaat ons daarbij uiteraard niet om medewerkers die in een uitvoerende rol zitten. Zeker niet als ze bij herhaling hun bedenkingen over de werkomstandigheden hebben geuit. Het is helaas duidelijk en daarom des te tragischer dat de gebeurtenissen geplaatst moeten worden in de totale aanpak van het uitzetbeleid van dit kabinet. Elke kans om tegen dit beleid te protesteren moet dan ook massaal gegrepen worden.

GroenLinks Vlaardingen sluit zich daarom dan ook met kracht aan bij het Rotterdamse initiatief. (Zie onderstaand bericht.)

Jack Tsang,GroenLinks Vlaardingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wake bij uitzendcentrum Zestienhoven

Het hele jaar door houdt een groot aantal mensen elke 1e zondag van de maand van 19 tot 20 uur een wake bij het uitzendcentrum Zestienhoven. Zij geven met verhalen, gebeden, liederen en gedichten uiting aan het ongenoegen en de schaamte over het Nederlandse uitzetbeleid dat vreemdelingen criminaliseert en van hun vrijheid berooft. De novemberwake tegen het opsluiten van vreemdelingen in het uitzetcentrum Zestienhoven wordt opgeluisterd door een optreden van het bekende Rotterdamse strijdkoor ‘OndersteBoven’.

Door de recente verschrikkelijke gebeurtenissen bij het detentiecentrum Schiphol zal deze wake een speciaal karakter hebben. De mensen op de wake zullen laten zien dat ze zich schamen en kwaad zijn over de uitwassen van dit verharde vreemdelingenbeleid.

De serie waken wordt georganiseerd door Welkom Onthaal: KSA, GCW, KSA en de Rotterdamse SP

Datum: Zondag 6 november 2005Plaats:  Airportbaan 18 bij het UZC ZestienhovenTijd:      19 tot 20 uur